Skip naar content

Aanvraag call 2024 - Erasmus+ Teacher Academies

Dien je aanvraag in vóór de deadline van 6 juni 2024, 17.00 CET

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Erasmus+ Teacher Academies brengen instellingen voor initiële en voortgezette lerarenopleidingen samen. Zij werken samen om de kwaliteit van de initiële lerarenopleiding en de ondersteuning van leraren tijdens de beginjaren van hun loopbaan te verbeteren. 

Teacher Academies moeten een Europese en internationale kijk op lerarenopleidingen ontwikkelen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor meertaligheid, taalbewustzijn en culturele diversiteit. Bovendien worden door deze actie lerarenopleidingen ontwikkeld die overeenkomstig zijn met de EU-beleidsprioriteiten op het gebied van onderwijs en wordt een bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese onderwijsruimte. 

De Teacher Academies moeten voor 2024 één of meer van de onderstaande prioriteiten identificeren die bijzonder relevant zijn voor hun partnerschap:

  • Inclusie en diversiteit
  • Milieu en bestrijding van klimaatverandering
  • De digitale transformatie aanpakken door digitale paraatheid, veerkracht en capaciteit
  • Gemeenschappelijke waarden, burgerzin en burgerparticipatie