Skip naar content

Aanvraag call 2024 - Centres of Vocational Excellence (CoVE)

Dien je aanvraag in vóór de deadline van 7 mei 2024, 17.00 CET.

Centres of Vocational Excellence, ook wel CoVEs, zijn een centrale actie, in beheer van de EACEA. De actie ondersteunt de geleidelijke opzet en ontwikkeling van internationale samenwerkingsnetwerken van kenniscentra voor beroepsopleidingen. Deze centra zijn op twee niveau's actief:

  • op nationaal niveau betrekken zij een breed scala van lokale belanghebbenden bij de totstandbrenging van vaardigheidsecosystemen voor lokale innovatie, regionale ontwikkeling en sociale integratie.
  • Op internationaal niveau brengen zij kenniscentra voor beroepsopleidingen bij elkaar die een gezamenlijke interesse delen in specifieke sectoren (bijvoorbeeld groene en circulaire technologieën, e-mobility of gezondheidszorg) en/of een innovatieve benadering om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bijvoorbeeld artificiële intelligentie, klimaatverandering of de integratie van migranten).