Skip naar content

Interview in NRC

Op zaterdag 11 februari 2023 is er een interview met een deelnemer van MEP verschenen in het NRC Handelsblad, geschreven door Gijsbert van Es.

MEP: Europese politiek komt naar je toe!

Een project voor en door jongeren: Dat is het Model European Parliament (MEP). In een simulatie van het Europees Parlement komen jongeren van 15 tot 18 jaar op een laagdrempelige manier in aanraking met democratie en Europese politiek. ‘Het gaat verder dan erover vertellen. Het werkt door te doen.’

Jeugd & jongerenwerk

Niek Blok (24) deed in 2014 mee als scholier en is daarna erbij betrokken gebleven. Dat gaat met veel deelnemers zo, weet hij. ‘Eerst doen ze mee op school en daarna maken ze de overstap naar de regio. Voor mij was dat Utrecht. Ik vond het leuk om met MEP mee te groeien als regiovoorzitter. Nu wil ik zoveel mogelijk jongeren laten meedraaien. Jongerenparticipatie lijkt soms moeilijk, maar het werkt vooral goed als het vanuit jongeren zelf komt.’ 

Samen een Europees vraagstuk oplossen

De jaarlijkse nationale conferentie is een simulatie van de Europese Unie. ‘Verschillende scholen in de regio vertegenwoordigen een EU-lidstaat en moeten samen aan de slag met een concrete vraag. Vaak is dat een grensoverschrijdend probleem en actueel Europees vraagstuk. Dit jaar stond centraal hoe je kunt omgaan met directe buurlanden. Hoe kun je de democratie versterken? En wat zijn Europese belangen?’

Nadenken over een groot onderwerp 

MEP is echt voor en door jongeren. Niek: ‘Alles gebeurt door de jongeren, ook het bedenken van de onderwerpen. Een commissie gaat dan over een bepaald vraagstuk in gesprek met een expert. Het is altijd bijzonder als je als vijftien - of zestienjarige moet nadenken over zo’n groot onderwerp. Tijdens de brainstorm zijn beleidsmaker en jongere gelijke gesprekspartners. Dat is mooi.’ 

Tijdens zo’n brainstorm zijn een beleidsmaker en jongere gelijke gesprekspartners. Dat is mooi.

oud-deelnemer Niek Blok (24)

Niet alleen politieke junkies 

Veel van de deelnemende jongeren zijn politiek geïnteresseerd en vinden debatteren leuk. ‘Maar het zijn niet alleen politieke junkies, hoor’, benadrukt Niek. ‘Net als bij andere buitenschoolse activiteiten is het hier ook gewoon leuk om andere mensen te leren kennen. Samenwerken over de grens, daar gaat het om. En je gaat met elkaar in debat. Het betekent leren speechen, maar ook lobbyen. Jongeren debatteren heel bevlogen over zelfgekozen, actuele thema’s. Ondanks stevige discussies en meningsverschillen zoeken we met respect voor elkaar naar oplossingen.’ 

Ieder heeft zijn eigen rol 

Belangrijk aan MEP is burgerschap en het bewustzijn van wat het betekent om in een democratische rechtstaat te leven. ‘Het mooie vind ik dat jongeren het zelf kunnen ervaren. Het vraagstuk is echt en in de simulatie heb je een landenkeuze. Vervolgens is het een spel om samen tot oplossingen te komen. Je hebt elkaar nodig. Hoe werk je samen? Iedereen heeft een eigen rol. De een is goed in creatieve ideeën verzinnen en een ander vindt het leuk om technische dingen uit te zoeken. Weer een ander maakt er een geheel van of kan goed vragen stellen aan een expert.’ 

Niet vertellen, maar doen! 

Volgens Niek brengt MEP democratie dichtbij. ‘Het is leuk dat je ervaart hoe democratie werkt en dat mensen anders kunnen denken. Je moet je verplaatsen in een ander land. MEP gaat verder dan vertellen over democratie. Het werkt door te doen. Dat is een formule die zich al dertig jaar heeft bewezen. Het gaat erom dat je als jongere leert hoe je deel kunt uitmaken van het democratisch proces.’ 

Politiek komt heel dichtbij 

Zelf heeft Niek vooral geleerd dat je als jongere het verschil kunt maken. ‘Je moet bijvoorbeeld zelf experts uitnodigen. De laatste keer hadden we een minister te gast, geregeld door een jongere van zestien jaar met een mail vanuit MEP. Politiek kan zo heel dichtbij komen. Ook heb ik geleerd om samen te werken, en dat het leuk is om samen te werken. Daar heb je wat aan in de toekomst. Nu vind ik het trainen en begeleiden van jongeren heel leuk en leerzaam.’ 

Wat is MEP? 

Tijdens het MEP maken jongeren kennis met (soms complexe) democratische en politieke processen rond de Europese besluitvorming. Zij leren actief participeren, krijgen inzicht in het belang van de samenwerking tussen EU-lidstaten en leren omgaan met interculturele verschillen tijdens de samenwerking met leeftijdsgenoten. Ook doen zij veel inhoudelijke kennis op terwijl ze met elkaar zoeken naar oplossingen voor vraagstukken. Het MEP laat jongeren via een simulatie in een veilige omgeving vaardigheden ontwikkelen. Met deze vaardigheden kunnen ze zich ontwikkelen tot actieve Europese burgers met een maatschappelijk en politiek bewustzijn. 

Via deelname aan activiteiten op een van de ruim 135 aangesloten scholen in heel Nederland worden zo’n 2500 jongeren bereikt. De deelnemers kunnen zich kwalificeren voor een van de 14 regionale conferenties. Uit deze conferenties kunnen 175 jongeren deelnemen aan de nationale MEP-conferentie. Aan de nationale MEP-conferentie doen jongeren mee uit de bovenbouw van de middelbare school in de leeftijd 15 tot 18 jaar. 

Jongerenparticipatie bij Erasmus+ Jeugd 

Met de subsidielijn Jongerenparticipatie stimuleert Erasmus+ Jeugd daarom projecten als MEP. De subsidielijn ondersteunt projecten die jongeren stimuleren om actief deel te nemen in de democratie op lokaal, nationaal of internationaal niveau. Bij deze projecten is het belangrijk dat alle jongeren de mogelijkheid hebben om mee te doen, én dat er ook echt iets met de input van de jongeren wordt gedaan.