Skip naar content

‘Jezelf uit je comfort zone halen’

Interview Jordy Sweep van R-Newt Jongerenwerk

Tijdens de geslaagde lancering van het nieuwe programma van Erasmus+ hadden we vele interessante gasten in de studio. Met hun bijdragen lieten ze het brede spectrum van Erasmus+ zien. In een korte serie verdiepende interviews blikken we met enkele gasten terug op het evenement en gaan dieper in op hun ervaringen en verhalen.

Jeugd & jongerenwerk

Jordy Sweep vond het ‘heel tof’ om in de studio te kunnen bijdragen aan het programma van het lanceringsevenement. ‘Ik zag veel kwaliteit aan tafel en vond de verhalen van de twee jongeren die in het begin aan het woord kwamen heel leuk. Daar doe je het voor.’ Achter de schermen heeft hij nog even met ze doorgepraat over de uitwisselingen. ‘Ik vind het interessant om te horen wat het doet met mensen. Wat levert het op?’

Zelf had Jordy zijn eerste internationale ervaring in Lissabon, als onderdeel van een programma voor NEET-jongeren (not in employment, education or training). ‘Ik ben daar toen vijf dagen geweest. Tijdens verschillende werkbezoeken hebben we aan elkaar gepresenteerd wat we met jongeren doen. De best practices kwamen niet alleen uit Portugal, maar ook uit landen als Bulgarije en Engeland. In totaal deden een stuk of tien landen mee, met heel diverse deelnemers. Van statushouders tot jongerenwerkers.’

In Lissabon kwam Jordy onder meer in een buurthuis in een achterstandswijk, waar ze werkten met digitale tokens. ‘Dat was voor mij heel herkenbaar. Wij werken met open badges. Ander woord, maar eenzelfde systeem. Zo kom je opeens in een wereld waar ze hetzelfde doen, maar waar je niets van wist. Verder zag ik vooral een grote diversiteit aan voorbeelden, die je nooit een-op-een kunt overnemen. Je kunt jongeren op meerdere manieren bereiken en we moeten kijken wat we in ons werk kunnen benutten.’

Kennismaking met andere leefwerelden

Bij internationale ervaringen gaat het volgens Jordy vooral om de kennismaking met andere leefwerelden. ‘Amsterdam is ook anders dan Den Helder, maar het verschil tussen Lissabon en Tilburg is vele malen groter. Je krijgt dan te maken met andere normen en waarden en andere dagelijkse rituelen. Soms zie je andere oplossingen, soms dezelfde oplossingen. Dat is fascinerend. Internationaal zit er meer reikwijdte in de variatie.’

Jezelf uit je comfort zone halen, daar draait het om. Jordy: ‘Deels gebeurt dat met taal, maar ook met rituelen en gebruiken. Als we om tien uur weggaan, staan alle Nederlanders klaar maar zitten alle anderen nog aan de koffie. Dat is een spiegel voor jezelf, een reality check. Waarom vind ik het zo belangrijk om op tijd te vertrekken?’

Makkelijker en met meer motivatie

Tijdens een recente barbecue van R-Newt Jongerenwerk merkte Jordy dat zijn collega’s erg enthousiast over het nieuwe programma van Erasmus+. ‘Het is leuk dat ons netwerk inmiddels zo internationaal is. We kunnen het met vijf organisaties goed vinden, stuk voor stuk koplopers in hun eigen land op het gebied van jongerenparticipatie. Het is makkelijker om iets te organiseren als dat netwerk er is en dan ben je ook gemotiveerder.’

Hij zou het graag weer eens op uitwisseling gaan met jongeren. ‘Dat heb ik vroeger gedaan, maar daarna was het vooral voor jongerenwerkers. Dat is professioneel interessant, maar je hebt dan minder persoonlijke impact. Juist voor kwetsbare jongeren is het goed om over de grens te gaan. Helemaal als ze uit een gezin komen waar dat niet zo logisch is. Of waar het geld er niet is om dit te doen. Jongeren voelen zich uitverkoren als ze zo’n kans krijgen. Ze vinden het echt vet dat ze mee mogen en krijgen ermee meer aanzien binnen hun community. Gezien worden, de erkenning. Daarmee heeft een buitenlandreis een vormend karakter.’

Concrete plannen voor de toekomst zijn er op dit moment nog niet, maar die komen wel. Daar is Jordy van overtuigd. ‘Het evenement over het nieuwe programma heeft een zaadje gepland bij mijn collega’s. Ik zou het mooi vinden als we als jongerenwerkers nog beter ons werk kunnen doen. Als we door de ervaringen in het buitenland tot een verbetering van oplossingen kunnen komen. En als we die kunnen inzetten om jongeren die het nodig hebben een boost te geven.’