Skip naar content

‘Iets kleins kan groot effect hebben’

Het Young Leaders-programma betrekt jongeren bij hun omgeving en laat zien dat ze daar invloed en impact op hebben. Tijdens een training werken ze toe naar een plan of advies over een vraagstuk dat hen aan het hart gaat. Daarna gaan zij hierover in gesprek met beleidsmakers en realiseren ze een maatschappelijke activiteit. Jongeren zijn zo enthousiast over het programma dat er nu een vervolg is: Young Leaders Next Level.

Jeugd & jongerenwerk

Het imago van jongeren in kwetsbare wijken is niet altijd positief, weet onderzoeker Annelieke van Dijk van Noorda en Co. “Het beeld is vaak dat
zij zorgen voor overlast en in de problemen zitten, waardoor zij negatieve aandacht krijgen. Terwijl veel jongeren zich positief willen inzetten. Met het
Young Leaders trainingsprogramma willen we die positieve rolmodellen meer zichtbaar maken. We zijn nu een aantal jaar bezig en er hebben al zo’n duizend jongeren meegedaan.”

Invloed en impact

Dankzij subsidie van Erasmus+ Jeugd via de nieuwe subsidielijn Jongerenparticpatie is Young Leaders Next Level mogelijk op vijf plekken in Nederland. “In Haarlem en Amsterdam hebben jongeren eerder meegedaan en is ook een goed contact met jongerenwerkers. Een derde groep start mogelijk
met jongeren uit verschillende gemeenten in Friesland, Drenthe en de Achterhoek. Alles komt vanuit de jongeren. Of het nu gaat om een maatschappelijk vraagstuk waarmee zij aan de slag willen, onderwerpen voor training, of het advies en de activiteit die zij ontwikkelen.”

Voetbal met politie

In Haarlem is het idee ontstaan om de relatie tussen jongeren en de politie in de wijk te verbeteren. Begin oktober vond op een Cruyff court een voetbal toernooi plaats met gemengde teams van jongeren en politie. Annelieke: “De jongeren hebben deze activiteit zelf georganiseerd, van kop tot staart. De opkomst was goed, met zo’n zestig jongeren en twaalf politieagenten.” Een van
die jongeren is Mohamed Arif (21). Hij kijkt terug op een geslaagde dag. “We dachten dat het door de regen in het water zou vallen, maar er zijn toch veel jongeren gekomen. De lijnen tussen jongeren en politie zijn nu korter.”

Voetbaltoernooi Haarlem

“Ik geloof wel in het butterfly effect, dat iets kleins een groot effect kan hebben.”

Mohamed Arif

Rolmodel en projectmanager

Of hij een rolmodel is voor andere jongeren, weet Mohamed niet. “Een rolmodel kies je zelf. Ik geloof wel in het butterfly effect, dat iets kleins een groot effect kan hebben. Bij Young Leaders leer je hoe je het voortouw neemt en hoe je iets organiseert. Ik heb geleerd hoe je mensen kunt toespreken, motiveren, overtuigen en activeren om te helpen.

Alle facetten die een leider nodig heeft.” Zelf vindt Mohamed ‘leider’ wel een groot woord en spreekt liever van projectmanager. Binnenkort hoopt hij zijn bachelor voor bouwkundig projectmanager af te ronden. “Young Leaders heeft geen invloed gehad op mijn studiekeuze maar ik heb mijn afstudeerrichting wel gekozen doordat ik heb gemerkt hoe leuk leiderschap kan zijn.”

Programma-adviseur Linda Janmaat over de subsidielijn Jongerenparticipatie

“De subsidielijn ondersteunt projecten die bijdragen aan de participatie van jongeren in de democratie, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Door het programma leren ze meepraten over beslissingen die hen aangaan. Vaak is dat dichterbij dan ze denken. Het begint al in hun eigen wijk. Groepen jongeren en (jongeren)organisaties kunnen subsidie aanvragen voor uiteenlopende projecten, van workshops, campagnes en events tot simulatiegames en ambassadeursprogramma’s. Het is van belang dat jongeren van het begin tot eind betrokken zijn. Zij weten zelf het best hoe ze hun stem willen laten horen en willen bijdragen.” Meer weten? Mail Linda op l.janmaat@nji.nl.