Skip naar content

"Ik merk dat ik last van iets heb, waar heel veel anderen ook last van hebben."

2DO: participatietheater voor en door jongeren

2DO is een Jongerenparticipatieproject waarbij moeilijker bespreekbare thema's bespreekbaar worden gemaakt aan de hand van het "vastzetten" van een beelden. Door middel van participatief theater gaan jongeren in gesprek met andere jongeren, volwassenen én beleidsmakers over onderwerpen die hen aangaan, zoals armoede, sociale druk en genderdiversiteit.

Jeugd & jongerenwerk

Kijk hier naar hun verhaal: