Skip naar content

Inclusie en diversiteit stimuleren

Binnen Erasmus+ Jeugd is het belangrijk dat iedereen op gelijke voet kan meedoen in projecten én in de maatschappij. We stimuleren in projecten dan ook inclusie en diversiteit.

Wat houdt het in?

We vinden het belangrijk dat alle jongeren mee kunnen doen aan de verschillende projecten binnen het programma Erasmus+ Jeugd, ongeacht achtergrond of situatie. We willen dat iedere jongere dezelfde kansen krijgt en dat jongeren met verschillende achtergronden van elkaar leren. Daarom stimuleren wij projecten die bijdragen aan inclusie en diversiteit. We doen dit als Erasmus+ Jeugd bijvoorbeeld door extra subsidie beschikbaar te stellen voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, zoals een tolk voor een dove jongere, vervoerskosten voor een jongere met een fysieke beperking of 1-op-1-begeleiding voor een jongere met autisme. 

Daarnaast stimuleren we projecten die aandacht besteden aan onderwerpen op het gebied van inclusie en diversiteit. Dit kan bijvoorbeeld door deelnemers van een jongerenuitwisseling te laten discussiëren over thema’s als inclusie, gelijkheid en mensenrechten of door jongeren uit een achterstandssituatie in gesprek te laten gaan met beleidsmakers. Ook is het van belang dat jongerenwerkers over de competenties beschikken om aan het thema inclusie te werken. Alleen dan kunnen zij iets voor jongeren uit achterstandssituaties betekenen. Daarom worden er speciale trainingen en uitwisselingen tussen jongerenwerkers georganiseerd over dit thema. 

Waarom deze doelstelling?

Het is belangrijk dat alle jongeren dezelfde kansen krijgen in hun leven, omdat dat jongeren uit achterstandssituaties helpt om hun plek te vinden in de maatschappij. De projecten binnen Erasmus+ Jeugd zijn een goede manier om jongeren bij de samenleving te betrekken. De aspecten inclusie en diversiteit hebben daarom prioriteit in de projecten van Erasmus+ Jeugd.