Skip naar content

‘Mijn leerhonger wordt goed gevuld door Erasmus+’

Hülya Celik, voorzitter van Stichting Wezenlijk

Hülya Celik

'Ik ben Erasmus+ dankbaar voor de kans om verschillende organisaties in het buitenland te zien. Ik hoop dat iedereen het ervaart als een verrijking en een geluk.'

Faces of Erasmus+ | Hülya Celik

Dit jaar bestaat Erasmus+ 35 jaar. We staan daar graag bij stil met een serie portretten van personen die op de een of andere manier betrokken zijn bij ons programma. Wat zijn hun ervaringen? Wat heeft het gebracht? Op welke manier heeft Erasmus+ bijgedragen? En waar hoop je over 35 jaar te zijn? We vragen het Hülya Celik, voorzitter van Stichting Wezenlijk.

 

Wat doen jullie precies?

We hebben een mobiliteitsproject voor migrantenvrouwen gehad en nu loopt een project voor bi-culturele hoogbegaafden. Met een team hebben we in 2011 Stichting Wezenlijk opgericht. We hadden genoeg van de focus op waar je niet goed in bent en wat je moet ontwikkelen. Mensen hebben soms emotionele blokkades en als je ergens mee zit, kun je je cognitief niet goed ontwikkelen. Dat heeft niets te maken met intelligentie.

Wat is jouw rol hierin?

Mijn rol is om de kennis te verspreiden dat mensen moeten focussen op hun talenten en niet op hun beperkingen. Ik heb zelf dyslexie en daar ben ik pas heel laat voor gediagnosticeerd. Mijn school zag het niet als een taalstoornis, maar als een taalachterstand. Terwijl ik heel goed kan analyseren en praktische oplossingen bedenken. Waarom kunnen we daar niet op focussen?

Mijn zoon is hoogbegaafd en heeft een bi-culturele achtergrond. Zijn school dacht ook aan hele andere dingen, zoals ADHD of ADD. Het is prima om mensen in hokjes te plaatsen, daar ben ik niet op tegen. Het helpt soms ook. Als het maar niet stigmatiserend werkt. Mensen kunnen ook andere dingen. Soms kunnen emotionele blokkades of culturele aspecten talenten belemmeren. Daar moeten mensen bewust van worden.

Hoe zijn jullie bij Erasmus+ gekomen?

Eerder heb ik meegedaan met een project dat was gericht op jongeren. Vanuit die ervaring heb ik een aanvraag gedaan voor het project met migrantenvrouwen. We zijn daarmee gestart in 2019. Veel van deze vrouwen krijgen activiteiten aangeboden door overheidsinstanties, maar worden daarna losgelaten om zelfstandig verder te gaan. Ze weten echter niet goed wat ze daarna kunnen doen.

Vaak zijn het intelligente vrouwen die worden geblokkeerd in hun emoties. Met een beetje hulp kunnen zij van betekenis zijn voor de maatschappij. Als ze hun zelfvertrouwen vergroten, bloeien veel vrouwen op. Ze gaan speeches houden, tentoonstellingen organiseren, verhalen schrijven. Die talenten moeten niet verloren gaan.

Hoe zijn de ervaringen met Erasmus+?

Het project is kleinschalig maar ook met een klein budget kun je veel impact hebben. Het gaat in kleine stappen. Via Erasmus+ konden we kennis en ervaringen uitwisselen met organisaties in Turkije, Griekenland, Portugal en Spanje. Dat was een verrijking, maar helaas hebben we weinig inspiratie gekregen. De situatie is overal hetzelfde. Vluchtelingen wil je eerst opvangen en voorzien in basisbehoeften. Daarna kunnen ze de taal leren en andere activiteiten ondernemen, maar daarna houdt het vaak op. Welke instanties en mogelijkheden zijn er dan voor ze?

Ook in het buitenland werken migrantenvrouwen veelal in de schoonmaak, niet in het beroep dat ze in hun eigen land hadden. Veel herkenning was er wel, maar geen oplossingen. Ik denk dat er meer vergelijkbare stichtingen moeten komen voor ondersteuning. Als je in de overlevingsstand blijft zitten met primaire behoeften, ben je niet bezig met ontwikkeling van je talenten.

Wat is voor jou de + van Erasmus+?

Ik ben Erasmus+ dankbaar voor de kans om verschillende organisaties in het buitenland te zien. Door allerlei mensen te spreken, kom je op ideeën en je visie wordt breder. Zelf heb ik altijd leerhonger en die wordt goed gevuld door Erasmus+. Ik hoop dat iedereen het ervaart als een verrijking en een geluk. Ik voel me gezegend om deze ervaring te hebben. Inmiddels zijn bijna 35 deelnemers betrokken bij onze projecten. Zo’n drie tot vier deelnemers gaan daadwerkelijk mee naar het buitenland, maar er zijn meer mensen bij betrokken.

Wat hoop je dat er is bereikt over 35 jaar?

Het lijkt me leuk als ik ooit mensen spreek die door Erasmus+ hun positieve talenten hebben kunnen ontwikkelen. Dat ze zichzelf hebben verbeterd en sterker zijn geworden. Het is mijn grote droom om daar een bijdrage aan te leveren. De samenleving wordt daardoor sterker. Erasmus+ speelt hierin een belangrijke rol. Het programma is de brug om informatie te verspreiden. Ik hoop er nog vele jaren mee door te gaan. We kunnen er impact mee maken.

Zou je Erasmus+ aanraden bij andere organisaties?

Zeker! Erasmus+ zou meer bekendheid moeten krijgen en de drempel moet lager. Mensen kijken er soms tegenop om contact te zoeken en een aanvraag te doen. Heb je een project of idee? Doe mee, laat het horen! Zelf gaan we in ons tweede project de samenwerking aan met Portus Farelcollege in Ridderkerk. Als er meer organisaties zijn die willen bijdragen, dan zeg ik: kom maar op! Ik wil groeien van kleinschalig naar groot. Alles om talenten niet verloren te laten gaan.

Het lijkt me leuk als ik later mensen spreek die door Erasmus+ hun positieve talenten hebben kunnen ontwikkelen. Hülya Celik