Skip naar content

‘Erasmus+ zorgt voor cohesie en harmonie in Europa’

Alice Erens en Veronique Aicha van project BLEEP

Alice Erens en Veronique Aicha

'Het is heel waardevol om verschillende landen bij elkaar te brengen. Het zorgt voor cohesie en harmonie in Europa en dat is precies wat Erasmus+ doet, op het niveau van burgers.'

Faces of Erasmus+ | Alice Erens en Veronique Aicha

Dit jaar bestaat Erasmus+ 35 jaar. We staan daar graag bij stil met een serie portretten van personen die op de een of andere manier betrokken zijn bij ons programma. Wat zijn hun ervaringen? Wat heeft het gebracht? Op welke manier heeft Erasmus+ bijgedragen? En waar hoop je over 35 jaar te zijn? We vragen het Alice Erens en Veronique Aicha van project BLEEP.

 

Wat doen jullie precies?

Alice: In 2019 zijn we gestart met BLEEP, Blended Learning Environment for European Prisoners. Dit is een digitale omgeving voor mensen in detentie die gaan re-integreren. In de gevangenis werken zij hieraan en na detentie kunnen ze in hun eigen omgeving aan hun re-integratie blijven werken. We werken in dit project samen met organisaties in Turkije, Roemenië, Italië, Portugal en Nederland. Inmiddels zijn we bijna aan het eind van de projectperiode.

 

Hoe zijn jullie bij Erasmus+ gekomen?

Veronique: Zeven jaar geleden ontstond bij mij het idee van gaming en virtual reality als middel om mensen te stimuleren in gedrag anders te reageren op bepaalde situaties. Ze leren bijvoorbeeld anders te reageren op heftige emoties. Iemand gaf toen als tip dat Erasmus+ geschikt zou kunnen zijn. Ik kwam in contact met Alice en we hadden meteen een klik. Zo is het project geboren en we hebben samen de aanvraag geschreven. Alice heeft ervaring met jeugdgevangenissen en digitale leerprogramma’s en mijn achtergrond ligt in sociologie. We vullen elkaar goed aan.

 

Hoe zijn de ervaringen?

Veronique: Het is interessant om de werkwijzen en inhoudelijke keuzes internationaal met elkaar te vergelijken en de perspectieven van de verschillende landen te zien. Een van de leerpaden voor mensen in detentie die gaan re-integreren is in Turkije bijvoorbeeld familie, waar wij uitgaan van het hele sociale netwerk. Op basis van deze kennis hebben we dat opgesplitst. We hebben culturele achtergronden kunnen meenemen in het ontwerp van het product. Vanuit Erasmus+ krijgen we de ruimte om te leren in ons eigen project en in ons eigen proces.

Alice: Alle landen lopen aan tegen het digitale beleid in detentiecentra, de werkdruk en hoe lastig het werk in detentiecentra kan zijn. Met deze landen een digitale leeromgeving delen, geeft vrijheid en autonomie. Het is ook verrijkend om te zien hoe het in andere landen gaat. We hebben allemaal dezelfde vraag: hoe kun je mensen die moeilijk toegang hebben tot educatie verder helpen? Met de deelnemende partijen hebben we door Erasmus+ de financiële armslag om te ontwikkelen. In de andere landen hadden ze meer ervaring met het programma en wij hebben van hen veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe je alles kunt begeleiden en verantwoorden en hoe je een goede structuur aanbrengt. Dat hebben we nu onder de duim.

 

Wat is voor jullie de + van Erasmus+?

Veronique: Voor mij was Erasmus+ de start van mijn eigen carrière. Erasmus+ heeft de professionele autonomie in me aangewakkerd. Ik ging vanuit mijn studie naar het project van Erasmus+ met rugdekking van Alice, die jarenlange ervaring heeft. Zij heeft mij het vertrouwen gegeven en dat voelde als een veilige voedingsbodem om professioneel te groeien. Ik heb geleerd om vrij te denken en mijn eigen projecten te blijven vormgeven naar het best mogelijke resultaat. Die vrijheid brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, maar Peter van Deursen van Erasmus+ dacht mee en gaf ondersteuning waar nodig. Vanuit een overkoepelende visie en intrinsieke motivatie.

Alice: Je kunt ook onderuit gaan, want je bent verantwoordelijk voor veel partijen. Het begint met een team waar je op kunt bouwen. Onderling was er meteen veel vertrouwen en respect. Zelf heb ik wel geleerd om strategisch scherper te zijn. Veronique kon scherpe vragen stellen en we vulden elkaar mooi aan. Het is altijd zoeken naar de balans om het proces op scherp te stellen én leren samenwerken om duurzame relaties op te bouwen.

 

Hoe gaat het zijn over 35 jaar?

Alice: Europa is zo belangrijk in deze woelige wereld, ook voor jongeren. Ik hoop dat nieuwe generaties opgroeien in Europese samenwerking en dat zij daarin kansen krijgen. Binnen onze Erasmus+ projecten werken veel jonge mensen. Zij gaan de organisatie overnemen en daarom is het goed dat zij de bredere Europese context leren kennen. Erasmus+ draagt bij aan de blik op de internationale omgeving en lerende organisaties. De impact is enorm.

Veronique: Het is heel waardevol om verschillende landen bij elkaar te brengen. Het zorgt voor cohesie en harmonie in Europa en dat is precies wat Erasmus+ doet, op het niveau van burgers. Landen aan elkaar knopen in competenties. Ik hoop dat dit over 35 jaar nog steeds gebeurt. Persoonlijk hoop ik dat ik dan nog niet ben gestopt met werken. Dat ik nog steeds ideeën heb om de wereld te veranderen en dat er organisaties zijn die dat faciliteren. Of dat ik als filantroop andere organisaties kan faciliteren, haha.

Met de deelnemende partijen hebben we door Erasmus+ de financiële armslag om te ontwikkelen.

Alice Erens