Skip naar content

‘Erasmus+ is een goed antwoord op complexe uitdagingen in Europa’

Aart Bos, global leader bij MasterPeace

Aart Bos

Aart Bos

'Wat nodig is in de wereld en waar Erasmus+ bij helpt, is dat we elkaars cultuur gaan begrijpen.'

Faces of Erasmus+ | Aart Bos

Dit jaar bestaat Erasmus+ 35 jaar. We staan daar graag bij stil met een serie portretten van personen die op de een of andere manier betrokken zijn bij ons programma. Wat zijn hun ervaringen? Wat heeft het gebracht? Op welke manier heeft Erasmus+ bijgedragen? En waar hoop je over 35 jaar te zijn? We vragen het Aart Bos, global leader bij MasterPeace.

 

Wat doen jullie precies?

MasterPeace is elf jaar geleden opgericht. We begonnen vanuit de droom voor een wereldwijde vredesbeweging, samen met jongeren vanuit meerdere culturen. Inmiddels zijn we in een netwerk van 60 ngo’s actief in 45 landen met 100.000 jongeren.

We hebben te maken met een vertrouwenskloof tussen samenlevingen en overheden. Jongeren geloven niet meer en dragen weinig actief bij. Ze lezen geen kranten, kijken niet naar NPO1, stemmen niet meer en zitten niet in het democratisch proces. Dat is het begin van het einde. We moeten ze meer serieus nemen en meer betrekken bij hun eigen toekomst.

Wat is jouw rol hierin?

Ik ben er tien jaar geleden bij MasterPeace gekomen. Ik wilde als persoon bijdragen aan een betere samenleving en heb daarom als professional gekozen voor een carrièreswitch. Ik ben goed in het bouwen van organisaties. Formeel ben ik nu ceo, maar ik ben niet eind-executive. Onze structuur is de piramide ondersteboven en we gaan voor lokaal eigenaarschap. We hebben een kernteam in Utrecht en lokale ngo’s kunnen lid worden van het netwerk. Ze krijgen van ons ondersteuning en coaching.

Wat willen jullie bereiken?

De versnippering in de wereld van ngo’s is groot en er wordt slecht samengewerkt. Als kernteam analyseren we diverse projecten en delen best practices met ons netwerk zodat zij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Wat werkt in Nepal werkt wellicht ook in Nairobi als beide projecten over onderwijs gaan. We faciliteren het delen van kennis, analyseren en testen.

Toen ik bij MasterPeace kwam, was de urgentie groter dan ooit en die is alleen nog maar groter geworden. We hebben nu te maken met oorlog in Europa, ervaren de klimaatconsequenties wereldwijd en zien toegenomen ongelijkheid. Je kunt toekijken of je kunt wat doen. Wij hebben ervoor gekozen wat te gaan doen, niet naïef maar ook niet negatief.

Wat doen jullie met Erasmus+?

Bij Erasmus+ gaat het over inclusiviteit en duurzaamheid, met oog voor de consequenties van klimaatverandering. Deze gelijkenissen in uitgangspunten maakt de fundering voor subsidie heel sterk. Via Erasmus+ kunnen we ngo’s laten samenwerken in een model van changemakers. Op die manier hopen we versnippering tegen te gaan.

Hoe zijn jullie bij Erasmus+ gekomen?

Een jaar of zes geleden ontdekte ik de mogelijkheden van Erasmus+ Jeugd. De eerste jaren werden onze aanvragen allemaal afgewezen. Met hulp snappen we nu hoe de beoordeling werkt. Dat moet je leren. Soms is het nog steeds wat diffuus, maar de formulieren worden steeds simpeler. Je leert ermee te werken.

Hoe zijn de ervaringen?

Persoonlijk ben ik heel tevreden over het Nationaal Agentschap in Nederland. Ik kan altijd bellen en er zijn goede informatiesessies. De organisatie is ook bureaucratisch en niet alle systemen zijn altijd op orde, maar dat komt vanuit de bureaucratische wereld in Brussel. De mensen leveren kwaliteit. Zelf zou ik wel jongeren nog meer betrekken in de aanpak en eigen organisatie. Dat kan ik iedereen aanraden, ook Erasmus+.

Wat is voor jou de + van Erasmus+?

Erasmus+ is een goed antwoord op complexe uitdagingen in Europa en het bij elkaar houden van Europa. Europa is steeds relevanter en dat maakt het alleen maar logisch. Wat nodig is in de wereld en waar Erasmus+ bij helpt, is dat we elkaars cultuur gaan begrijpen. Door culturele uitwisseling kun je jezelf en de ander begrijpen, zowel op mensniveau als op systeemniveau. Met Erasmus+ kun je leren van elkaars cultuur en van elkaars aanpakken. Alleen kun je het niet. Het is zo complex dat je het samen moet doen. Erasmus+ is daarvoor een mooi platform, met financiële mogelijkheden.

Hoe gaat het zijn over 35 jaar?

Ik hoop dat we er niet meer zijn over 35 jaar. Het is mijn ultieme droom dat we overbodig zijn, zowel MasterPeace als Erasmus+. In de praktijk zullen we echter nog wel nodig zijn. Het is ook mijn wens dat alles dan nog meer wordt geleid door jongeren. Het gaat immers om de nood en wensen van jongeren.

Al met al heb ik de mooiste baan van de wereld. Het is zo gaaf om terug te krijgen wat we doen. Natuurlijk is het soms ook een druppel op een gloeiende plaat. Het is begonnen als droom en nu realiseren we 400 projecten per jaar! Dat zijn toch een aantal druppels op de gloeiende plaat. Een waardevolle bijdrage leveren is zo gaaf om te doen.

Bij Erasmus+ gaat het over inclusiviteit en duurzaamheid, met oog voor de consequenties van klimaatverandering.

Aart Bos