Skip naar content

Voorlopig geen Grant Agreements met aantal Hongaarse instellingen

De Europese Raad heeft in december 2022 maatregelen tegen Hongarije afgekondigd. Onderdeel daarvan is dat er binnen het programma Erasmus+ geen nieuwe Grant Agreements mogen worden aangegaan met een aantal Hongaarse instellingen, waaronder 21 universiteiten en een aantal organisaties op het gebied van cultureel erfgoed. Lees hier wat dit betekent voor jouw lopende en beoogde projectaanvraag.

Alle onderwijssectoren

Maatregel geldig per 16 december 2022

De Europese Raad heeft de Hongaarse regering officieel laten weten dat de subsidie Erasmus+ voor ‘public trust organisations’ voorlopig wordt ingetrokken. Dit betekent dat er nu geen nieuwe Grant Agreements meer kunnen worden afgesloten met een aantal Hongaarse organisaties, waaronder 21 universiteiten (zie lijst onderin). Deze maatregel is ingegaan per 16 december 2022.

Pas wanneer de maatregel wordt opgeheven, mogen er weer Grant Agreements worden afgesloten met deze organisaties. De Europese Raad volgt de ontwikkelingen in Hongarije op de voet en komt eind maart weer bijeen om hierover in beraad te gaan.  

Geen gevolgen voor lopende projecten

Het besluit heeft geen gevolgen voor Hongaarse projecten Erasmus+ (KA1/KA2/KA3) en/of projecten Erasmus+ met Hongaarse partners die vóór 16 december 2022 de grant agreement hebben ondertekend.

Lopende projecten en mobiliteiten gaan dus gewoon door.


Wat betekent dit voor Call 2023? 

Genoemde instellingen mogen nog steeds een aanvraag indienen in alle aanvraagprocedures voor Call 2023; zowel voor mobiliteit, cooperation partnerships als de centrale acties, zoals bijvoorbeeld het European Universities Initiative.

Voor KA2-aanvragen in voorbereiding voor de Call 2023 kan deze maatregel wél gevolgen hebben. Heb je een Hongaarse partner in je beoogde projectaanvraag, neem dan contact op met het Nationaal Agentschap voor passend advies:

Primair en voortgezet onderwijs: povo@erasmusplus.nl
Middelbaar beroepsonderwijs: mbo-sector@erasmusplus.nl
Hoger Onderwijs: ho@erasmusplus.nl
Volwasseneneducatie: ve@erasmusplus.nl

 

Geen nieuwe Grant Agreements mogelijk met deze instellingen:
pdf
Hongaarse instellingen.pdf