Skip naar content
Studen in college

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Tools en handvatten voor medewerkers internationalisering

In het Erasmus+ project FESC (Framework for Erasmus Staff Competences) hebben vijf Europese hogeronderwijsinstellingen samen met de European University Foundation een aantal instrumenten ontwikkeld om het HR-proces van internationaliseringsmedewerkers op hogeronderwijsinstellingen te ondersteunen. Op 11 en 12 mei 2021 vindt de online slotconferentie van het project plaats.

Hoger onderwijs

Het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 zal meer studenten dan ooit in de gelegenheid stellen om internationale ervaring op te doen, door in het buitenland te studeren of stage te lopen of door deel te nemen aan een blended mobility programma. Van hogeronderwijsinstellingen wordt niet alleen verwacht dat zij meer studenten laten meedoen, maar ook dat ze de kwaliteit van de buitenlandervaring verhogen. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan alle betrokken onderwijsmedewerkers. Veel hogeronderwijsinstellingen vinden het een uitdaging om ervoor te zorgen dat medewerkers over voldoende en de juiste (digitale) competenties beschikken om die rol goed te kunnen vervullen.

Tools ter ondersteuning van het HR-proces

In het Erasmus+ KA2-project FESC (Framework for Erasmus Staff Competences) hebben vijf Europese hogeronderwijsinstellingen samen met de European University Foundation een aantal instrumenten ontwikkeld om het HR-proces voor instellingen te ondersteunen:

  • Er is een competentieraamwerk ontwikkeld, waarin zo nauwkeurig mogelijk beschreven wordt welke competenties (kennis, vaardigheden, en attitude) een medewerker zou moeten hebben of ontwikkelen om specifieke taken in de ondersteuning van internationale mobiliteit goed te kunnen vervullen. Dit raamwerk kan worden gebruikt bij de werving van nieuwe medewerkers, maar ook bij het plannen van scholing van zittende medewerkers.
  • Daarnaast zijn er instrumenten ontwikkeld voor zelfevaluatie en richtlijnen voor scholing van personeel.

Al het materiaal is beschikbaar via de projectwebsite.

Ik denk dat FESC mij ook kan helpen om aan mijn collega’s duidelijk te maken welke taken en verantwoordelijkheden ik heb. Daarmee wordt mijn rol als International Office-medewerker zichtbaarder.

Meld je aan voor de slotconferentie!

Op 11 en 12 mei 2021 vindt de slotconferentie van het project plaats. Tijdens deze digitale bijeenkomst zullen de resultaten van het project worden gepresenteerd en zullen deelnemers kunnen oefenen met de ontwikkelde tools.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via onderstaande aanmeldlink!