Skip naar content

Prioriteiten Erasmus+ 2021-2027

Belangrijke prioriteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027 zijn inclusie, digitalisering, participatie en Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat).

Raamwerk EC voor meer diversiteit en inclusie

Op 22 oktober 2021 heeft de Europese Commissie een raamwerk geaccepteerd om diversiteit en inclusie te bevorderen in de programma’s van Erasmus+ en het European Solidarity Corps voor de periode 2021-2027.

Alle onderwijssectoren Jeugd & jongerenwerk

Met het raamwerk wil de Commissie bijdragen aan de versterking van beide programma’s om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om te leren of vrijwilligerswerk te verrichten in een ander land, in het bijzonder door zich te richten op het groeiende aantal mensen met minder kansen. Deze doelstellingen sluiten aan bij het eerste principe van het Europese Pijler van Sociale Rechten die voorschrijft dat iedereen recht heeft op kwalitatief hoogwaardig en inclusief onderwijs, training en een leven lang leren.

Gelijke kansen voor alle jonge Europeanen

Vice-president voor de Bevordering van onze Europese Levenswijze, Margaritis Schinas: "Onze Europese levenswijze is er een die gelijke kansen biedt aan alle jonge Europeanen. Inclusie en diversiteit zijn een integraal onderdeel van deze visie. Een extra stap zetten om er zeker van te zijn dat de EU-programma’s niemand achterstellen is essentieel. De Erasmus-generatie zijn de beste ambassadeurs van Europa geworden, ze kunnen delen wat ze hebben ervaren. En dat begint met gelijke en gelijkwaardige toegang tot alle programma’s."

Meer divers en inclusief

Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Educatie en Jeugd, Mariya Gabriel: "EU-programma’s moeten iedereen ten goede komen, ongeacht hun achtergrond, sociaaleconomische context en fysieke, mentale of gezondheidstoestand. Daarom is het belangrijk om het nieuwe programma van Erasmus+ en het European Solidarity Corps meer divers en inclusief te maken. We gaan meer subsidies verlenen om mensen die meer hulp nodig hebben te begeleiden en richten ons meer op hen die het programma nog niet kennen of aarzelen. Iedereen moet kunnen profiteren van dezelfde kansen en kan dat ook teruggeven aan de maatschappij. Dit is de waarde van solidariteit waar het Europese project op steunt."

De maatregelen omvatten:

  • Specifieke financiële ondersteuning
  • Maatwerkondersteuning tijdens een project
  • Flexibel aanbod van leermogelijkheden
  • Prioriteit voor diversiteit en inclusie in projecten
  • Beter toegankelijke communicatie

Het budget voor Erasmus+ 2021-2027 is in maart 2021 van start gegaan met een verhoogd budget van 28 miljard euro.