Publicatie | 'Vocational education and training in Finland'

Middelbaar beroepsonderwijs

Gepubliceerd op: 8 januari 2020

Het in 2019 verschenen rapport van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) over het mbo in Finland verschaft inzicht in de belangrijkste kenmerken van het Finse middelbaar beroepsonderwijs, en de systeemontwikkelingen en uitdagingen.

Korte inleiding

Sinds de start van het Programme for International Student Assessment (PISA) in 2000 zijn de resultaten van Finse 15-jarigen steeds goed. In de resultaten die in december 2019 zijn gepubliceerd, maakt Finland zijn reputatie opnieuw waar en lijkt het ook een goed evenwicht te vertonen tussen academische prestaties en het leven naast school. Veel aanvragers uit het mbo veld tonen interesse in het onderwijs van Finland.

Het Finse mbo staat hoog aangeschreven: 90% van de Finnen denkt dat het leren van hoge kwaliteit is, en 40% schrijft zich in voor het mbo na het basisonderwijs. De redenen zijn onder meer:

 • gekwalificeerd en competent onderwijs
 • flexibele kwalificaties
 • sterke vooruitzichten op werk
 • in aanmerking komen voor verdere studies

Mbo-flexibiliteit is een van de grootste sterke punten van het Finse systeem. Aan het begin van de studies worden voor elke student persoonlijke ontwikkelingsplannen gemaakt. Leerlingen bestuderen alleen wat ze nog niet weten; hoe meer ze weten, hoe korter hun studie. Het beroepsonderwijs kan op elk moment beginnen, afhankelijk van de regelingen van de aanbieder.

Het systeem ondergaat aanzienlijke veranderingen. De hervorming van 2018 verhoogt het aandeel van de financiering van prestaties en effectiviteit: deze moeten worden gebaseerd op het aantal voltooide kwalificaties, de toegang van studenten tot werk of het volgen van voortgezet onderwijs, en op feedback van zowel studenten als de arbeidsmarkt.

Deze publicatie is met name interessant voor geïnteresseerden in onderstaande onderwerpen binnen het mbo-onderwijs:

 • competentiegericht onderwijs
 • flexibilisering
 • inrichting van het systeem
 • verhouding tussen publiek en privaat onderwijs
 • work-based-learning
 • status en scholing van docenten
 • ECVET
 • uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden