Skip naar content
Voorbeeld van het E+ magazine

Publicaties

Lees ook deze publicaties over het programma Erasmus+!

Publicatie | Onderzoeksrapport 'Professionaliseren over de grens'

Wat is de impact van projecten Erasmus+ met betrekking tot de professionalisering van onderwijsmedewerkers? Lees het verslag van het onderzoek door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training!

Alle onderwijssectoren

De impact van een buitenlandervaring 

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training heeft onderzoek gedaan naar de impact van projecten Erasmus+, specifiek gericht op de professionalisering van onderwijsmedewerkers. Er is in het bijzonder gekeken naar de resultaten die dit oplevert in het professionele handelen van de onderwijsmedewerkers na terugkomst, en de bredere impact daarvan op de organisatie en daarbuiten. 

In dit kwalitatieve onderzoek zijn een aantal concrete projecten Erasmus+ van vijf verschillende onderwijssectoren onder de loep genomen, die de professionalisering van onderwijsmedewerkers als focus hadden. In alle gevallen konden concrete duurzame resultaten worden genoemd op de personen, de organisaties en daarbuiten: soms verwacht en al benoemd als projectdoel, maar soms ook onverwacht en verrassend anders dan voorzien.

Succesfactoren en knelpunten

Uit de conclusies blijkt onder meer dat de succesfactoren en knelpunten van professionalisering door middel van een buitenlandervaring heel divers zijn, maar ook overeenkomsten vertonen over de diverse onderwijssectoren heen. Als belangrijkste succesfactoren kwamen onder meer naar voren: een goede inbedding in het beleid van de onderwijsinstelling, ondersteuning door het team en het management, en een goede voorbereiding. 

De resultaten van dit onderzoek en in het bijzonder de verschillende succesfactoren kunnen dienen als inspiratie en ondersteuning voor nieuwe projecten Erasmus+ - met als doel nóg meer impact te bereiken voor de betrokken medewerkers en instellingen en daarmee uiteindelijk ook voor de leerlingen en studenten.