Skip naar content
Voorbeeld van het E+ magazine

Publicaties

Lees ook deze publicaties over het programma Erasmus+!

Publicatie | Impactonderzoek 'Erasmus+ gevolgd en gevlogd'

Om de impact van het subsidieprogramma Erasmus+ nog duidelijker in kaart te brengen, heeft onderzoeksbureau Oberon (in samenwerking met Qrius en Saus!) in opdracht van het Nationaal Agentschap Erasmus+ een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van studenten en onderwijsmedewerkers in het buitenland. De resultaten zijn nu gepubliceerd!

Alle onderwijssectoren

Ervaringen in het buitenland in beeld gebracht

Het onderzoek van Oberon liep van oktober 2019 tot april 2020. In totaal namen 119 studenten en 21 onderwijsprofessionals deel, die tussen de drie en zes maanden in het buitenland verbleven.

De focus werd door het onderzoeksbureau gelegd op de ervaringen tijdens de mobiliteit: de deelnemende studenten en onderwijsmedewerkers werden gedurende hun uitwisseling meerdere malen gevraagd naar hun ervaringen, gemoedstoestand en ontwikkeling. Naast wekelijkse vragenlijsten, groepsgesprekken en een ‘backpack-onderzoek’ (zie de bijlagen in het onderzoeksrapport) werden bovendien ook vlogs ingezet om het onderzoek compleet te maken.

34 vlogs over Erasmus+

Productiebedrijf Saus! ontwierp speciaal voor het Nationaal Agentschap Erasmus+  een onlinecursus vloggen. Deelnemers Erasmus+ kunnen deze cursus ook in de toekomst online volgen om hun ervaringen in het buitenland te delen. Voor het onderzoek van Oberon hebben vijf vloggers gezamenlijk 34 vlogs gemaakt en 240 minuten aan beeldmateriaal ingestuurd.

Onderwijsprofessional Kees Boeren van KPO Roosendaal sprak in zijn vlogs onder meer over de uitwisseling met andere culturen en de mogelijkheden die een buitenlandervaring voor de toekomst biedt. 

De vlogs van studenten Dyanne, Marlenka, Déni en Kim geven inzicht in het dagelijkse leven in het buitenland: ze geven bijvoorbeeld een rondleiding door hun studentenhuis, delen informatie over hun studie- of stageprogramma en laten zien welke mensen ze in het buitenland hebben leren kennen. Déni Boom heeft met haar inspirerende vlogs over haar stage in Oostenrijk de eerste prijs van de bijbehorende vlogwedstrijd gewonnen.

'Impact groter dan verwacht'

Uit het onderzoekrapport van Oberon blijkt dat vrijwel alle studenten aangeven door hun buitenlandreis veranderd te zijn: ze hebben op persoonlijk vlak een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt.

Het is heel gemakkelijk geworden om met verschillende culturen, talen en persoonlijkheden om te gaan. Ik denk in het algemeen dat je op een uitwisseling kunt ontdekken wie je het liefste wil zijn.

Terugkijkend op hun verblijf zijn voornamelijk positieve herinneringen over de activiteiten, het land, de cultuur en de mensen gedeeld. Afscheid nemen was voor de meeste deelnemers zwaar, en bij thuiskomst bleek de impact van het bezoek vaak groter te zijn dan van tevoren verwacht.

De onderwijsmedewerkers uit dit onderzoek geven aan hun internationale netwerk verder te hebben uitgebreid en inspirerende voorbeelden vanuit het buitenland mee te hebben genomen naar de eigen instelling. In meerdere gevallen zijn zij ook gemotiveerd om uitwisselingsmogelijkheden en andere internationale projecten verder te verkennen na afloop van de buitenlandervaring.