Skip naar content

Rapport "Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen"

Voorbeeld van het E+ magazine

Publicaties

Lees ook deze publicaties over het programma Erasmus+!

Onderzoeksrapport "Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen"

Wat is de impact van Erasmus+ en eTwinning op de organisatorische inbedding van internationalisering bij deelnemende scholen, de kwaliteit en inhoud van het onderwijs, en aandacht voor internationalisering en specifieke thema’s in het curriculum?

Primair en voortgezet onderwijs

Dat is de hoofdvraag in het onderzoek Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen dat in opdracht van het Nationaal Agentschap Erasmus+ is uitgevoerd door Ockham IPS. Het eindrapport van deze studie is net verschenen.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek bestond uit een enquête onder deelnemende scholen aan Erasmus+/eTwinning en een viertal verdiepende casestudies bij scholen, waarin interviews hebben plaatsgevonden met de directie, coördinatoren, leraren en leerlingen, om impactverhalen op te halen. De vier casestudies hebben plaatsgevonden bij scholen in Bergen op Zoom, Den Haag, Elsloo (Aelse) en Zwolle.

Resultaten

Een enquête-uitnodiging is verstuurd aan alle 750 scholen die aan Erasmus+/eTwinning hebben deelgenomen in de tijdsperiode 2014-2019. In totaal bevat de respons 47 scholen uit het primair onderwijs, 140 scholen uit het voortgezet onderwijs en en 4 scholen die zowel primair als voortgezet onderwijs aanbieden. Op basis van de verzamelde data zijn de volgende conclusies getrokken:

  1. Scholen bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling in de mate van inbedding van internationalisering binnen de school. Het primair onderwijs is in het algemeen minder ver in de organisatorische inbedding van internationalisering dan het voortgezet onderwijs, maar verder in de internationalisering van het onderwijs.
  2. Scholen zien een aanzienlijke bijdrage van Erasmus+/eTwinning op hun organisatie, leraren, kwaliteit en inbedding van specifieke thema’s in het onderwijs. In het primair onderwijs ligt de impact met name op onderwijsinhoud - dit geldt met name voor scholen die nog weinig ervaring met Erasmus+/eTwinning hebben. In het voortgezet onderwijs ligt de impact met name op de organisatie - dit geldt vooral voor scholen die hoog scoren op de mate van organisatorische inbedding van internationalisering.
  3. Scholen ervaren veel impact door Erasmus+/eTwinning gerelateerd aan de organisatie, leerkrachten, onderwijskwaliteit en thema’s in het onderwijs, resulterend in effecten voor leerlingen.
  4. Scholen zien impact vooral binnen de eigen organisatie, vervolgens op (lokale) beleidsontwikkeling en als laatste bij andere scholen (het delen van ervaringen).
  5. Scholen zijn positief over het programma Erasmus+ en de rol van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderzoek? We vertellen je er graag meer over! Stuur een bericht naar Bas Beisiegel, coördinator impact Erasmus+.