Skip naar content

Onderzoeksrapport Erasmus+ 'Van inclusie naar impact'

Voorbeeld van het E+ magazine

Publicaties

Lees ook deze publicaties over het programma Erasmus+!

Onderzoeksrapport Erasmus+ 'Van inclusie naar impact'

In hoeverre levert het programma Erasmus+ een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten in het hoger onderwijs?

Hoger onderwijs

Dat is de hoofdvraag in het onderzoek Van inclusie naar impact – een meerjarige studie naar de impact van het programma Erasmus+ onder ho-studenten dat in opdracht van het Nationaal Agentschap Erasmus+ is uitgevoerd door ResearchNed. Het eindrapport van deze studie is net verschenen.

Uitvoering onderzoek

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de verschillen tussen twee groepen studenten uit het hoger onderwijs in kaart gebracht:

  1. Studenten zonder buitenlandervaring (via studie of stage)
  2. Studenten met een buitenlandervaring (‘free-movers’ en studenten met een buitenlandervaring met een beurs van Erasmus+).

Hiervoor zijn dezelfde studenten tussen november 2018 en januari 2020 gevolgd en zijn er via een survey drie metingen verricht. Bij deze metingen kregen de studenten een aantal stellingen voorgelegd die samenhingen met een aantal van hun persoonlijke- en interculturele vaardigheden. In de responsgroep zaten uiteindelijk bijna 1500 studenten.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat studenten na een buitenlandbezoek:

  • vaak flexibeler zijn
  • meer vertrouwen hebben in anderen
  • meer internationaal georiënteerd zijn dan studenten zonder een buitenlandervaring

Een ander opvallend resultaat is dat de twee groepen studenten op een aantal vaardigheden en attitudes voorafgaand aan een eventueel buitenlandbezoek al van elkaar verschillen:

  • Studenten die uiteindelijk naar het buitenland zullen gaan, blijken voorafgaand al een grotere kans te hebben op een positiever zelfbeeld, grotere zelfstandigheid en de mate waarin zij openstaan voor reizen en andere culturen.
  • Studenten die uiteindelijk naar het buitenland gaan, hebben voorafgaand aan het buitenlandbezoek al een sterkere culturele oriëntatie, en een sterkere internationale- en Europese blik dan studenten die geen buitenlandervaring hebben opgedaan.

Een beschrijving van de nulmeting van dit meerjarige onderzoek is te vinden in het rapport Buitenlandervaring voor iedereen? Nulmeting naar impact en inclusiviteit van het mobiliteitsprogramma Erasmus+ uit juni 2019.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderzoek? We vertellen je er graag meer over! Stuur een bericht naar Bas Beisiegel, coördinator impact Erasmus+.