Erasmus+ Jeugd zoekt externe beoordelaars!

Jeugd & jongerenwerk

Voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps zijn we op zoek naar externe beoordelaars voor het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten.

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Erasmus+ loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft als doel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt. Het subsidieprogramma Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door twee Nationale Agentschappen: het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd. 

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd heeft als kernfunctie om het programma voor buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk uit te voeren, te faciliteren en te monitoren. Daarnaast voert zij het programma European Solidarity Corps uit, dat subsidiemogelijkheden biedt voor internationaal vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken en banen en nationale solidariteitsprojecten. Het Nationaal Agentschap is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).  

Bij het beoordelen van projectaanvragen en bij het beoordelen van rapportages van projecten in het kader van projectaanvragen voor Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps, werkt het NA samen met externe beoordelaars. Op dit moment zijn dat 15 beoordelaars. We willen deze groep graag uitbreiden. Het gaat om de beoordeling van jongerenuitwisselingen, training van jongerenwerkers (KA1), strategische partnerschappen (KA2) en aanvragen binnen het European Solidarity Corps.

Wij vragen van beoordelaars:

 • Inhoudelijke kennis over niet-formeel leren, intercultureel leren, (internationaal) jongerenwerk, vrijwilligerswerk, jongerenparticipatie;
 • Volgens procedures kunnen werken (met richtlijnen en deadlines);
 • In staat zijn de activiteiten te evalueren en je mening over de kwaliteit van de aanvraag goed te kunnen onderbouwen;
 • Ervaring met het opzetten en/of uitvoeren van projecten is een pré;
 • Engelstalige aanvragen kunnen beoordelen en de beoordeling in het Nederlands te schrijven. Een goede Nederlandse schrijfvaardigheid (leesbaarheid, spelling) is daarbij noodzakelijk;
 • Openstaan voor samenwerking en feedback (geven en ontvangen);
 • Minimaal één jaar beschikbaar zijn voor de beoordeling van projecten na de drie deadlines voor beide programma’s. Per deadline is er ongeveer vier weken tijd om de aanvragen te beoordelen. Er geldt een minimum van vijf aanvragen per deadline om te beoordelen, waarbij je gemiddeld per aanvraag 4 uur bezig bent;
 • Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst voor alle beoordelaars (informatie, training, uitwisseling, evaluatie);
 • Vertrouwelijk om te gaan met informatie en de documenten die met een aanvraag te maken hebben;
 • Een verklaring te ondertekenen waarin je aangeeft dat er geen belangenconflict is.

Mocht je interesse hebben en zelf ook (incidenteel) subsidie aanvragen bij de programma’s, dan is dat onder voorwaarden mogelijk.

Wij bieden:

 • Een kleine financiële vergoeding per beoordeelde subsidieaanvraag (afhankelijk van de omvang van de aanvraag € 130 - € 260);
 • Ondersteuning en training vanuit het Nationaal Agentschap;
 • Een leuke klus, waarbij je goed inzicht krijgt van wat er speelt binnen het jongerenwerk en het vrijwilligerswerk in Nederland en Europa. Het gaat vaak om inspirerende buitenschoolse projecten die als doel hebben om de kwaliteit van het jongerenwerk in Europa te verbeteren of jongeren een belangrijke niet-formele leerervaring te bieden;
 • De beoordeling van aanvragen gebeurt online en kun je op afstand doen.

Interesse?

Op vrijdag 14 december 2018 vindt er van 15:00 tot 17:00  er een bijeenkomst plaats voor potentiële nieuwe beoordelaars. Na deze bijeenkomst kun je aangeven of je beoordelaar zou willen worden en maken wij als NA een selectie op basis van ervaring en de hierboven beschreven competenties. Op vrijdag 4 januari 2019 vindt de jaarlijkse bijeenkomst voor alle externe beoordelaars plaats.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 3 december je motivatie en kort CV met relevante (werk)ervaring naar erasmusplus@nji.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Pieters (p.pieters@nji.nl) en Mireille Unger (m.unger@nji.nl).