Deadlines

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+. Zorg dat je op tijd je aanvraag indient en bekijk hier alle deadlines.

Filter

KA1 | Mobiliteit

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
  • Deadline5 februari 2019 - 12:00 CET

KA2 | Capaciteitsopbouw

Hoger onderwijs
  • Deadline7 februari 2019 - 12:00 CET

Jean Monnet-acties

Leerstoelen, modules, expertisecentra, steun aan verenigingen, netwerken, projecten

Hoger onderwijs
  • Deadline22 februari 2019 - 12:00 CET

KA2 | Europese Universiteiten

Hoger onderwijs
  • Deadline28 februari 2019 - 12:00 CET

KA2 | Kennisallianties

Hoger onderwijs
  • Deadline28 februari 2019 - 12:00 CET

KA2 | Strategische partnerschappen

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie
  • Deadline21 maart 2019 - 12:00 CET

KA1 | Erasmus Mundus Gezamenlijke oproep EU-Japan

Hoger onderwijs
  • Deadline1 april 2019 - 12:00 CET

Sport | kleine samenwerkingspartnerschappen

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
  • Deadline4 april 2019 - 12:00 CET

Sport | samenwerkingspartnerschappen

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
  • Deadline4 april 2019 - 12:00 CET

Sport | EU sportevenementen zonder winstoogmerk

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk
  • Deadline4 april 2019 - 12:00 CET
Filter op sector
Blijf op de hoogte,

schrijf je in voor onze nieuwsbrief