Skip naar content

KA1 | Jongerenparticipatieprojecten | Jeugd

Dien je aanvraag in vóór de deadline van 1 oktober 2024, 12.00 CET. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2025 van start gaan.

Jeugd & jongerenwerk

Met deze subsidielijn stimuleert Erasmus+ Jeugd projecten waarbij jongeren de mogelijkheid en waar nodig de ondersteuning krijgen om hun mening te uiten, bij te dragen aan besluitvorming en deze ook te beïnvloeden.