Skip naar content

KA1 | DiscoverEU Inclusie | Jeugd

Dien je aanvraag in vóór de deadline van 1 oktober 2024, 12.00 CET. Voor projecten die tussen 1 maart 2025 en 31 augustus 2025 van start gaan.

Jeugd & jongerenwerk

Speciaal voor 18-jarigen die niet vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan het reguliere DiscoverEU-programma, is er DiscoverEU Inclusie. Organisaties en informele groepen jongeren kunnen via deze subsidielijn ondersteuning aanvragen om een DiscoverEU-reis toegankelijk te maken voor álle jongeren.