Skip naar content

Aanvraag call 2024 - Policy Experimentation

Centrale actie | Extra call buiten Programmagids om | Deadline: 4 juni 2024

Alle onderwijssectoren

Policy Experimentation gaat over verschillende grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarbij de relevantie, doeltreffendheid, potentiële impact en schaalbaarheid van activiteiten worden ontwikkeld, uitgevoerd én getest om beleidsprioriteiten in verschillende landen aan te pakken. Door strategisch leiderschap, methodologische degelijkheid en een sterke Europese dimensie te combineren, maakt Policy Experimentation wederzijds leren mogelijk en ondersteunt de actie wetenschappelijk onderbouwd beleid op Europees niveau.

Voor deze call is een totaalbedrag van € 47 miljoen gereserveerd. De velden en thema's waarvoor een aanvraag ingediend kan worden zijn:

  • Digitale educatie
  • Microcertificaten
  • Volwasseneneducatie
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Primair en voortgezet onderwijs