Skip naar content

TCA | Key enablers of a transforming digital education ecosystem

Training and Cooperation Activity | Geef je op voor 10 mei op via het SALTO-platform!

Alle onderwijssectoren

Wat is het? 

Het doel van het evenement is om de prioriteit “Digitale transformatie” van Erasmus+ beter te leren begrijpen. Tijdens het evenement bespreken we de sleutelfactoren voor succesvol digitaal onderwijs en het succesvol opzetten van digitale ecosystemen binnen onderwijsinstellingen.  

Het evenement bevordert de capaciteitsopbouw van de deelnemers over: 

  • Digitale strategieën van digitale transformatie en implementatiemechanismen; 
  • Goed werkende digitale ecosystemen van onderwijsinstellingen; 
  • Effectieve digitale pedagogie, methodologieën en leerpraktijken; 
  • Voortdurende ontwikkeling van digitale competenties en digitale geletterdheid van leerlingen; 
  • Efficiënte digitale technologieën voor onderwijzen en leren. 

Wat leer je?  

Deelnemers aan deze TCA zullen 

  • inzichten opdoen over de prioriteit Digitale Transformatie binnen de context van het Erasmus+ programma; 
  • hun kennis verbreden over het opbouwen van sterke digitale onderwijsecosystemen in de context van een leven lang leren; 
  • kennis opdoen over verschillende mechanismen en werkwijzen om de uitvoering van digitale transformatie te ondersteunen; 
  • nieuwe partnerschappen en samenwerkingsmodellen opbouwen; en 
  • ideeën uitwisselen en toekomstige samenwerking bespreken. 

Door middel van voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen zullen de deelnemers hun kennis over de belangrijkste praktijkvoorbeelden van digitale transformatie binnen onderwijsinstellingen versterken, zoals effectieve digitale strategieën en onderwijsmethoden, trainingsprogramma's aangeboden door trainers op het gebied van digitale transformatie, de implementatie van digitale hulpmiddelen, waaronder AI, en mentormethodologie voor het verbeteren van de efficiëntie van het onderwijs. Deelnemers krijgen de kans om deel te nemen aan interactieve discussies, inzichten te verwerven van experts uit de sector en te netwerken met collega's om innovatie en vooruitgang in onderwijspraktijken en -processen te stimuleren en zo een sterk digitaal onderwijsecosysteem op te bouwen. 

Voor wie?  

Het evenement is voor mensen werkzaam in alle onderwijsvelden. Zowel begunstigden van Erasmus+ projecten als nieuwkomers voor het programma, en vertegenwoordigers van Erasmus+ support organisations zijn welkom. Deelnemers moeten de Engelse taal goed beheersen (minstens niveau B.2).  

Praktische informatie 

Het programma begint op woensdag 25 september rond 15:30 uur en duurt tot vrijdag 27 september ongeveer 13:00 uur. Deelnemers zijn verplicht aan alle onderdelen van het programma mee te doen. 

De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) wordt geregeld en betaald door het Letse Nationaal Agentschap Erasmus+. Let op: de 2 nachten (25 tot 27 september) worden vergoed, extra nachten zijn voor de rekening van de participanten. 

Aanmelden 

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren. 

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten. 

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan uiterlijk 10 mei op via Events | SALTO (salto-et.net) (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland 5 plaatsen gereserveerd. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 24 mei informeren over de uitslag van de selectie. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl  

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven