Wie kan meedoen?

Volwasseneneducatie

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt voor iedereen die werkt in de volwasseneneducatie volop mogelijkheden om een tijdje in het buitenland te werken en leren. Wil je meedoen met een van de programma’s van Erasmus+, kijk dan op deze pagina of je in aanmerking komt.

Kan ik meedoen?

Je kunt met een van onze programma’s meedoen wanneer je werkt met lerende volwassenen uit kwetsbare doelgroepen. Dat kan zijn op een school, bij een bibliotheek of een vrijwilligersorganisatie en ook bij een gemeente of een leerwerkloket.

Wij verstaan onder volwasseneneducatie:

 • de formele volwasseneneducatie, bijvoorbeeld roc’s en tweedekansonderwijs;
 • non-formele volwasseneneducatie: dit zijn alle organisaties en privé-instellingen die vorming en/of educatie geven aan volwassenen, zonder daarvoor een wettelijk erkend certificaat of diploma uit te reiken. Voorbeelden: socioculturele organisaties, vrijwilligersorganisaties, erfgoedcentra, musea, bibliotheken, vakbonden etc. Zo'n organisatie kan duidelijk aangeven in bijvoorbeeld de statuten dat zij vorming geeft aan volwassenen die geen initiële opleiding hebben of volgen.

Let op:

De subsidie is niet bedoeld voor volwassenen die hun persoonlijke groei in hun vakgebied willen bijspijkeren.

Komt mijn organisatie in aanmerking?

Organisaties die in aanmerking komen voor een subsidie van Erasmus+ zijn:

 • onderwijsinstellingen;
 • een school/instituut/educatief centrum (op elk niveau, van kleuterschool tot hoger
 • secundair onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
 • een organisatie zonder winstoogmerk, vereniging, NGO;
 • een publieke of private onderneming, een kleine, middelgrote of grote onderneming (inclusief sociale ondernemingen);
 • een overheidsorgaan op lokaal, regionaal of nationaal niveau;
 • een sociale partner of een andere vertegenwoordiger van het beroepsleven, met inbegrip van kamers van handel, industrie, (ambachtelijke) beroepsverenigingen en vakbonden;
 • een onderzoeksinstituut;
 • een stichting;
 • een opleidingscentrum voor bedrijven;
 • ondernemingen die gezamenlijke opleiding aanbieden (gezamenlijke opleiding);
 • een culturele organisatie, bibliotheek, museum;
 • een instantie die loopbaanbegeleiding, professionele adviesverlening en informatiediensten biedt;
 • een instantie die kennis, vaardigheden en competenties valideert die verkregen zijn via niet-formeel en informeel leren;
 • een Europese Jeugd-NGO;
 • een groep jongeren die actief is in jeugdwerk, maar niet noodzakelijkerwijs in de context van een jongerenorganisatie.

Programma’s

Je kunt meedoen met programma’s in de actielijnen

 • Mobiliteit van professionals;
 • Strategische partnerschappen

Mobiliteit van professionals

Bij Erasmus+ kun je als professional werkzaam binnen de volwasseneducatie subsidie aanvragen. Lees meer over mobiliteit van professionals.

Wie kan meedoen?

Aan de actielijn Mobiliteit van professionals kunnen alle professionals meedoen in de (non-)formele volwasseneneducatie. Denk aan directieleden, docenten, vrijwilligers en andere sleutelfiguren.

Welke landen doen mee?

Alle 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Servië en de Republiek Noord-Macedonië. Meer informatie over de deelname van het Verenigd Koninkrijk is hier te lezen.

Strategische partnerschappen

Bij Erasmus+ kun je Strategische partnerschappen aangaan met Europese collega’s en samen vraagstukken oplossen op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Lees meer over Strategische partnerschappen.

Wie kan meedoen?

 • Aan de actielijn Strategische partnerschappen kunnen publieke of private organisaties meedoen die actief zijn in het opleiden of trainen van volwassenen;
 • In het verlengde daarvan actief zijn als aanbieders van (in)formele educatie zoals bibliotheken, lokale, regionale en nationale overheden, het bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties en cultuurinstellingen.

Welke landen doen mee?

 • Organisaties uit de programmalanden (alle 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Servië en de Republiek Noord-Macedonië); 
 • Organisaties uit partnerlanden; ook zij kunnen als partner (niet als aanvrager) aan een Strategisch Partnerschap deelnemen indien zij meerwaarde bieden aan het project.
 • Meer informatie over de deelname van het Verenigd Koninkrijk is hier te lezen.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden in de Programme Guide Erasmus+.