Erasmus+ biedt volwasseneneducatie kansen voor Strategische partnerschappen

Volwasseneneducatie

Door samen te werken met buitenlandse partners kun je je kennis en -ervaring delen en leren van anderen. Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ voor onderwijs, jeugd en sport biedt jouw instelling voor volwasseneneducatie de kans om een strategische partnerschap te sluiten met andere Europese organisaties. Binnen de sector of daarbuiten. Zo kun je samen vraagstukken oplossen op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Ook als het gaat om volwasseneneducatie. Ontdek op deze pagina wat mogelijk is.

Wat zijn Strategische partnerschappen?

Strategische partnerschappen zijn langdurige samenwerkingsprojecten tussen organisaties in verschillende programmalanden. Hierbij gaat het om vernieuwende methoden in het kader van ontwikkelen en leren. Ook stimuleren de Strategische partnerschappen samenwerking en kennisdeling. Deze projecten focussen op de doelstellingen en prioriteiten van:

 • schoolonderwijs
 • beroepsonderwijs en -opleiding
 • hoger onderwijs
 • volwasseneneducatie
 • jongerenorganisaties 

De langdurige samenwerkingsprojecten zijn gericht op innovatie of op de uitwisseling van beproefde methoden. Wil je op een van beide vlakken een strategisch partnerschap aangaan, dan heb je als instelling voor volwasseneneducatie de keuze uit veel potentiële internationale partners.

Onderwijs-overheid-bedrijfsleven

Het aangaan van een Strategisch partnerschap kan zich beperken tot de onderwijssector alleen. Je instelling voor volwasseneneducatie kan ook een langdurige samenwerking beginnen in de zogeheten Triple Helix: de driehoek onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Erasmus+ stimuleert deze brede samenwerking. Zij leidt ertoe dat maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Dit kan leiden tot integrale oplossingen voor vraagstukken op het gebied van opleiding en ontwikkeling.

Laat je inspireren en lees de brochure 'Ins & Outs volwasseneneducatie Erasmus+' . Deze brochure geeft je informatie over de procedures en regelgeving en inspireert met enkele projectvoorbeelden. Tevens lees je ook wat EPALE, het elektronisch platform voor professionals die werken met lerende volwassenen, voor jou kan betekenen. 

Effecten

Waartoe kan een Strategisch partnerschap leiden dat je als instelling voor volwasseneneducatie aangaat? We noemen een aantal effecten:

 • onderwijsinnovatie en -verbetering;
 • meer samenhang tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven;
 • een betere synergie tussen sectoren;
 • meer interactie in praktijk, onderzoek en beleid.

Voorbeelden

Met een Strategisch partnerschap kunnen openbare, particuliere en niet-gouvernementele organisaties veel activiteiten ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • vernieuwende methoden uitwerken, testen en toepassen;
 • zorgen voor erkenning van kennis, vaardigheden en bekwaamheden;
 • de toegankelijkheid van het onderwijs vergroten:  mensen met bijzondere behoeften of een extra ondersteuningsvraag ondersteunen in het onderwijs en bij de overgang naar het beroepsleven;
 • gelijke rechten, diversiteit en inclusie bevorderen;
 • pas aangekomen migranten integreren.

Tip

Check de roadmap: een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van Strategische partnerschappen. Deze folder is ook gratis op te vragen via mbo-ve@erasmusplus.nl

Duur

Een strategisch partnerschap heeft een looptijd van minimaal 12 en maximaal 36 maanden. 

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de  Programme Guide Erasmus+.