Sport

Volwasseneneducatie

Sport is een belangrijke manier om mensen en culturen samen te brengen. Toch heeft ook de Europese sportsector te kampen met intolerantie, discriminatie en matchfixing. Bij Erasmus+ kun je subsidie aanvragen voor een sportactiviteit die de integriteit van sport versterkt. Sport heeft een positief effect op de volksgezondheid. Het subsidieprogramma Erasmus+ biedt kansen om innovatieve activiteiten op te starten voor sport en lichaamsbeweging. Ontdek op deze pagina de mogelijkheden.

Sportactiviteiten

Als vertegenwoordiger van een sportorganisatie kun je via het subsidieprogramma Erasmus+ gaan samenwerken met andere organisaties in de sportsector of daarbuiten. Breng daar jouw innovatieve ideeën en praktijken voor sport en lichaamsbeweging over. Benut de kansen om van elkaar te leren. Dat kan tijdens kleine of grote sportactiviteiten die je samen organiseert, op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau. 

Doel

Met dit subsidieprogramma willen we de samenwerking tussen Europese sportorganisaties versterken. Samen kunnen zij de integriteit in de sport waarborgen en fair play promoten. Erasmus+ ondersteunt ook activiteiten op het terrein van good governance. Verder doen we er veel aan om gelijke mogelijkheden voor iedereen te ontwikkelen om lekker te gaan sporten.

Voorbeelden

Via Erasmus+ kun je kleine, maar ook grootschalige sportevenementen organiseren zonder winstoogmerk. 

Waar moet ik zijn?

Projecten in het kader van sport vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Lees meer over deze projecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA