Erasmus+ biedt de volwasseneneducatie kansen voor Sector skills alliances

Sector skills alliances zijn partnerschappen tussen onderwijsorganisaties en ondernemingen. Samen willen zij het onderwijs beter laten aansluiten op de vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt. Bijvoorbeeld door praktijkkennis over te dragen via werkplekleren. Dit vergroot de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

Sector skills alliances

Sector skills alliances zijn partnerschappen tussen onderwijsorganisaties en bedrijfsleven of organisaties uit de publieke sector. Ga je via Erasmus+ een partnerschap aan met werkgevers, dan richt je samen met minimaal drie onderwijsinstellingen en drie werkgevers opleidingsprogramma’s in. Dan formuleer je samen opleidingsmethodieken voor een specifieke beroepsopleiding. Je brengt in dat verband gemeenschappelijk in kaart wat de gewenste vaardigheden zijn die werkgevers in die sector verlangen van hun nieuwe werknemers. Ook bespreek je hoe je het beste praktijkkennis kunt overdragen, bijvoorbeeld via werkplekleren.

Doel

De Europese Commissie vindt het belangrijk dat het onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk. Via Erasmus+ worden daarom subsidies verstrekt aan samenwerkingen die de kloof tussen onderwijs en organisaties verkleinen. Het doel van deze Sector skills alliances is om de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Voorbeelden

Bij Erasmus+ kun je subsidies aanvragen voor samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld om

  • innovatieve didactische methoden toe te passen voor beroepsopleidingen en beroepsonderwijs; daarmee kan de opleiding beter aansluiten op de beroepspraktijk;
  • het makkelijker te maken om leerresultaten te erkennen en te certificeren; dat laatste gebeurt door ECVET en het referentiekader voor kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs EQAVET toe te passen.

Duur

Een Sector skills alliance heeft een looptijd van 2 tot 3 jaar. De exacte duur van jouw project hangt af van de specifieke doelstelling en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Dat geef je aan in de aanvraag. 

Waar moet ik zijn?

Projecten in het kader van sector skills alliances vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Lees meer over deze projecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA