Erasmus+ stimuleert innovatieve beleidsontwikkeling in de volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Ben jij als onderwijsprofessional in de volwasseneneducatie actief met beleidsontwikkeling? Lees dan op deze pagina hoe je kunt meedoen aan het subsidieprogramma van Erasmus+ voor innovatieve beleidsontwikkeling.

Beleidsontwikkeling

Het ontwikkelen van beleid in het onderwijs staat hoog op de Europese agenda. Met het subsidieprogramma Erasmus+ kun je bijdragen aan de innovatie van het onderwijsbeleid in Europa. Om dat in lijn te brengen met het beleid van de Europese lidstaten. Om samen te werken met landen buiten Europa op het gebied van beleidsontwikkeling.

Doel

Op deze manier werk je mee aan de toekomst. Innovatieve beleidsontwikkeling vanuit Erasmus+ richt zich op het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen. We hebben het dan over de Europese agenda om slimme, duurzame en inclusieve groei van de Europese economie te stimuleren. Beleidsontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs draagt bij aan het bereiken van gezamenlijke doelen in Europa. We noemen er een aantal:

  • het concurrentievermogen vergroten;
  • de productiviteit verhogen;
  • een duurzame, sociale markteconomie ondersteunen.

Voorbeelden

Projecten voor beleidsontwikkeling waaraan je via Erasmus+ kunt deelnemen, richten zich bijvoorbeeld op: 

  • het toepassen van Europese transparantie-instrumenten;
  • crosscountry studies;
  • specifieke beleidsagenda’s zoals het proces van Kopenhagen (voor beroepsonderwijs en -opleiding).

Duur

Een project op het gebied van beleidsontwikkeling heeft een looptijd van 3 jaar. De exacte duur van jouw project hangt af van de specifieke doelstelling en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Dat geef je aan in de aanvraag. 

Waar moet ik zijn?

Projecten in het kader van innovatieve beleidsontwikkeling vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Lees meer over deze projecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA