Wat kan ik voor de volwasseneneducatie doen met Erasmus+

Volwasseneneducatie

Ben je een professional binnen de (non)formele volwasseneneducatie? Wil je werken aan je persoonlijke ontwikkeling en buitenlandervaring opdoen? Of wil je slimme samenwerkingen aangaan met Europese collega’s? Bij Erasmus+ kun je subsidie aanvragen voor allerlei onderwijsprojecten. Wij hebben mogelijkheden op het gebied van internationale mobiliteit en internationale samenwerking. Op deze pagina lees je wat dat inhoudt.

Toeleiden naar arbeidsmarkt

De projecten die Erasmus+ subsidieert in het kader van volwasseneneducatie, zijn gericht op inclusie en participatie van kwetsbare doelgroepen. Is het de missie van je organisatie om deze doelgroepen toe te leiden naar de arbeidsmarkt? Vraag dan bij Erasmus+ subsidie aan voor een project dat jouw professionals versterkt in het begeleiden van kwetsbare doelgroepen die hun algemene werknemersvaardigheden willen vergroten. Het gaat om mensen – hoger en laagopgeleiden - die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die daaraan graag weer willen gaan deelnemen. Mensen met bijvoorbeeld een extra ondersteuningsvraag of een speciale behoefte om een opleiding alsnog te voltooien.

Voorbeelden van activiteiten

We geven een aantal voorbeelden van activiteiten binnen de volwasseneneducatie die door Erasmus+ gesubsidieerd kunnen worden:

  • Gericht op samenwerking

Denk hierbij aan activiteiten die de samenwerking tussen regionale autoriteiten tot stand brengen of verbeteren, om zo de ontwikkeling van onderwijs, opleiding en jeugd te bevorderen.

  • Ondersteuning van leerders in kwetsbare doelgroepen

Denk hierbij aan activiteiten die leerders met een extra ondersteuningsvraag ondersteunen. Ook aan activiteiten die erop gericht zijn mensen te helpen met een  speciale behoefte om een opleiding alsnog te voltooien. Door deze activiteiten te ondersteunen, vergemakkelijken we hun overgang naar de arbeidsmarkt. We leggen daarbij het accent op inclusie en bestrijden zo segregatie. We leggen het accent op participatie en bestrijden zo discriminatie van gemarginaliseerde gemeenschappen in het onderwijs.

  • Gericht op onderwijsverbetering

Denk hierbij aan activiteiten die erop gericht zijn om het onderwijs en de training van professionals beter voor te bereiden. Activiteiten ook die kunnen worden ingezet om de kansen op gelijkheid, diversiteit en inclusie in de leeromgeving te vergroten.

  • Gericht op integratie

Denk hierbij aan activiteiten die de integratie bevorderen van vluchtelingen, asielzoekers en nieuw aangekomen migranten. 

  • Gericht op stimulering en activering

Transnationale initiatieven ter stimulering van ondernemersgeest en -vaardigheden, ter bevordering van actief burgerschap en ondernemerschap (inclusief sociaal ondernemerschap).

Internationale mobiliteit

De mogelijkheden die het subsidieprogramma Erasmus+ biedt, hebben we ingedeeld in drie actielijnen: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling. Internationale mobiliteit gaat om het uitwisselen van ideeën en opvattingen over onderwijs. Over didactiek en onderwijsmethoden. Dat leer je het beste door een tijdje in het buitenland te werken. Je vergroot en verdiept je kennis en vaardigheden door bijvoorbeeld les te geven op een Europese instelling voor volwasseneneducatie.

Let op:

Zo’n mobiliteitsproject moet wel aansluiten bij een horizontale of veldspecifieke prioriteit. Een horizontale prioriteit is van toepassing op alle onderwijsvelden. Een veldspecifieke prioriteit is alleen van toepassing voor volwasseneneducatie. Die prioriteiten staan uitgebreid beschreven in de Programme Guide Erasmus+.

Lees meer over de mogelijkheden die de actielijn Mobiliteit aan jou en jouw organisatie biedt.

Internationale samenwerking

Je kunt met je onderwijsinstelling ook subsidie aanvragen voor een project in onze actielijn Strategische partnerschappen. Door samen te werken op internationaal gebied kun je als professional binnen de (informele) volwasseneneducatie bijdragen aan het moderniseren van het onderwijs. Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten gericht op het uitwisselen van good practices of het (door)ontwikkelen van innovatieve producten.

Samen met Europese instellingen los je zo vraagstukken op het gebied van opleiding en ontwikkeling op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau op. Een Strategisch partnerschap ga je aan met meerdere, internationale partners .

Lees meer over de mogelijkheden die een Strategisch partnerschap jou en jouw organisatie biedt.

Beleidsontwikkeling

Je kunt in onze derde actielijn subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatief onderwijsbeleid. Dat doe je door samen te werken met internationale partners, door van elkaar te leren en door samen nieuw beleid te formuleren.

Sport

Daarnaast kun je ook een subsidie aanvragen voor een project op sportgebied. Vooral als het gaat om de samenwerking in de sport. Door internationale uitwisseling draag je bij aan het versterken van de integriteit van sport. Je kunt op die manier ook meewerken aan innovatieve activiteiten voor sport en lichaamsbeweging.