Waar kan ik heen?

Volwasseneneducatie

Nederland doet net als alle Europese lidstaten en een aantal Europese landen mee met het subsidieprogramma Erasmus+. Een groot aantal landen neemt deel aan dit programma.

Deelnemende landen

Alle 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Servië en de Republiek Noord-Macedonië zijn programmalanden van Erasmus+.  Welke landen verder kunnen meedoen met specifieke projecten verschilt per actielijn.

Meer informatie over de deelname van het Verenigd Koninkrijk is hier te lezen.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden in de Programme Guide Erasmus+.