Subsidiemogelijkheden Erasmus+ voor de volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Het is steeds gemakkelijker om je óók buiten de eigen landsgrenzen te blijven ontwikkelen. Erasmus+, het Europese subsidieprogramma, biedt voor alle professionals binnen de (non)formele volwasseneneducatie volop mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken. Maak kennis met andere culturen, werk samen met Europese collega’s en sta open voor de wereld. Erasmus+, voor grensoverschrijdende denkers en doeners.

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van onderwijs, jeugd en sport. Het idee is om iedereen die leert of werkt binnen Europa de kans te geven zich internationaal te ontwikkelen. Europa is een unie waarin gewerkt en geleefd wordt. De Europese Commissie vindt het daarom belangrijk dat zo veel mogelijk culturen met elkaar in contact komen. Met Erasmus+ leer ook jij internationaal te denken en samen te werken.

Toeleiden naar arbeidsmarkt

Je bent professional binnen de (non)formele volwasseneneducatie en je organisatie wil kwetsbare doelgroepen toeleiden naar de arbeidsmarkt. Bij kwetsbare doelgroepen kun je denken aan mensen met een extra ondersteuningsvraag of mensen die een speciale behoefte hebben om hun opleiding alsnog te voltooien. Wanneer je organisatie dan een project wil initiëren dat de algemene werknemersvaardigheden van deze doelgroepen vergroot, kun je daarvoor bij Erasmus+ een subsidie aanvragen. Inclusie en participatie zijn in dit verband belangrijke kernwoorden.

Een leven lang leren

Erasmus+ is er voor iedereen die een leven lang wil leren. Het subsidieprogramma van de Europese Commissie biedt uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren. Met Erasmus+ krijgen jij en je collega’s de kans om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van volwasseneducatie. Je doet dat door kennis en ervaring op te doen buiten de eigen landsgrenzen. Je leert een ander Europees land kennen: een andere taal, een andere cultuur en een andere manier van leren en lesgeven.

Mogelijkheden

Het subsidieprogramma Erasmus+ biedt verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden hebben we ingedeeld in de drie actielijnen Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling. Binnen de actielijn Mobiliteit kan jouw organisatie subsidie aanvragen voor een project dat jou de mogelijkheden biedt om in het buitenland te gaan leren of werken. Binnen de actielijn Strategische partnerschappen kan je organisatie subsidie aanvragen voor een project waarin je een internationale samenwerking aangaat. Met de actielijn Beleidsontwikkeling stimuleert Erasmus+ innovatief beleid.

En wist je dat een organisatie of instelling met een Erasmus-accreditatie niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk hoeft te onderbouwen? Lees hier meer over de aanvraag van een Erasmus-accreditatie. 

Projecten in het kader van Sector skills alliances en Sport vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Lees meer over deze projecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA

Laat je inspireren!

Bekijk de animatie over de mogelijkheden voor professionals die werken met lerende volwassenen:

animatieVE.png

en lees de brochure 'Ins & Outs volwasseneneducatie Erasmus+' . Deze brochure geeft je informatie over de procedures en regelgeving en inspireert met enkele projectvoorbeelden. Tevens lees je wat EPALE, het elektronisch platform voor professionals die werken met lerende volwassenen, voor jou kan betekenen. 

Lees meer over:

Prioriteiten

Om invulling te geven aan beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+ heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ in afstemming met het ministerie van OCW en diverse stakeholders 'inclusie' en 'professionalisering' benoemd als prioriteiten. Deze prioriteiten zijn zowel op Europees als nationaal niveau van belang voor het onderwijs.