Erasmus+ subsidieert Strategische partnerschappen in po en vo

Jij bent altijd op zoek naar kwaliteitsverbetering. Erasmus+ kan je daarbij helpen. Dit Europese subsidieprogramma biedt een mogelijkheid om een Strategisch partnerschap aan te gaan met andere (onderwijs)organisaties in het buitenland. Op deze pagina geven we je daar graag meer informatie over.

Internationalisering

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Om te zorgen dat internationalisering een onderdeel wordt van het schoolbeleid in het primair en voortgezet onderwijs, biedt Erasmus+ subsidiemogelijkheden binnen drie actielijnen: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling. Over de tweede actielijn lees je veel meer op deze pagina. 

Erasmus+ onderscheidt twee typen Strategische partnerschappen (KA2):

1. Strategisch partnerschap (KA201)

Met subsidie van Erasmus+ kan jouw organisatie een Strategisch partnerschap aangaan met organisaties in het buitenland. Je gaat daarmee voor langere tijd samenwerken met andere organisaties binnen of buiten het onderwijs. In zo’n partnerschap kom je samen tot innovatieve ontwikkelingen of wissel je goede voorbeelden uit. Het resultaat daarvan kan bijvoorbeeld zijn:

  • een hogere kwaliteit van onderwijs;
  • meer synergie tussen de sectoren;
  • stafleden met betere competenties;
  • leerlingen met kennis en vaardigheden.

Tip

Check de ROADMAP (spread / pages)  (9/2019) een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van strategische partnerschappen.

1.1. Strategische partnerschappen gericht op uitwisseling van goede voorbeelden

Wil jouw school of (onderwijs)instelling haar internationale netwerk uitbreiden? Dan is deze vorm van Strategisch partnerschap erg geschikt. Je kunt samenwerken met verschillende organisaties: jeugdorganisaties, universiteiten, overheden en bedrijven, maar ook met andere scholen.

Belangrijkste kenmerken

  • samenwerking met verschillende organisaties
  • grotere budgetten

Wie kan deelnemen

elke organisatie actief op het gebied van onderwijs

Aantal deelnemers

Minimaal drie organisaties uit drie verschillende programmalanden

Hoe lang

Een tot drie jaar.

Budget

Maximaal 150.000 euro per project per jaar.

1.2. Strategische partnerschappen gericht op innovatie

Wil jouw school of (onderwijs)instelling een innovatief product of een nieuwe methode ontwikkelen, testen en overdragen? Ga dan een strategisch partnerschap aan gericht op innovatie. Je stelt ambitieuze doelen. Om die te halen, kun je subsidie aanvragen voor de specifieke output van een project én de promotie van de resultaten. 

Belangrijkste kenmerk  

Financiering beschikbaar voor specifieke innovatieve output en promotieactiviteiten

Wie kan deelnemen

elke organisatie actief op het gebied van onderwijs

Aantal deelnemers                  

minimaal drie organisaties, geen maximum

Hoe lang                                

één tot drie jaar

Budget                                  

Maximaal 150.000 euro per project per jaar.

2. School Exchange Partnerships (KA229)

Wil jouw school een uitwisseling voor leerlingen en docenten opzetten, dan is een School Exchange Partnership een mooie optie. Deze projecten zijn relatief klein. Ideaal voor scholen die nog redelijk onervaren zijn met het subsidieprogramma Erasmus+.

Tip

Check de ROADMAP (spread / pages)  (9/2019) een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van School Exchange Partnerships.

Belangrijkste kenmerken        

  • focus op uitwisselingen
  • eenvoudigere aanvraagprocedure

Wie kan deelnemen

Alleen scholen.

Aantal deelnemers           

Twee tot zes scholen uit minimaal twee programmalanden.

Hoe lang

  • één tot twee jaar
  • of één tot drie jaar voor projecten met een leerlingenmobiliteit voor een lange termijn

Budget                                   

Maximaal 99.000 euro per project per jaar.

Dit kun jij doen

Wil je met je school of (onderwijs)instelling een Strategisch partnerschap aangaan met andere organisaties? Vraag dan subsidie aan bij Erasmus+.