Erasmus+ subsidieert mobiliteit van professionals in primair en voortgezet onderwijs

Je bent een onderwijsprofessional in hart en nieren. Betrokken bij je vak en bij je leerlingen. Je wilt de kennis en vaardigheden van jezelf en je collega’s vergroten en verdiepen. Je wilt meer inhoud geven aan je lessen. En jouw school wil de kwaliteit van het onderwijs vergroten door hierin te investeren. Daarbij biedt het Europese subsidieprogramma Erasmus+ je alle kansen.

Internationalisering

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Om te zorgen dat internationalisering een onderdeel wordt van het schoolbeleid in het primair en voortgezet onderwijs, biedt Erasmus+ subsidiemogelijkheden binnen drie actielijnen: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling. Over die eerste actielijn geven we je op deze pagina meer informatie.

Leren en werken in een ander land

Wil je nog meer inhoud geven aan je onderwijs? Dan sluit jouw streven mooi aan op de ambitie van Erasmus+. Want door Mobiliteitsprojecten te subsidiëren, stimuleren we dat onderwijsmedewerkers:

  • in het primair en voortgezet onderwijs buiten de eigen landsgrenzen gaan kijken;
  • gaan leren of job shadowen in het buitenland;
  • les gaan geven in een andere taal en omgeving;
  • op deze manier hun competenties vergroten en hun lessen verrijken.

Door gebruik te maken van het programma Erasmus+ maak je internationalisering tot een belangrijk onderdeel van je schoolbeleid! Lees hier meer over onze voorbeeldprojecten

Voorwaarden

Subsidie aanvragen? Zorg dan dat je voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Het Mobiliteitsproject waarvoor je subsidie aanvraagt, moet aansluiten op je schoolbeleidsplan en op de Europese prioriteiten.
  • Je doet als school, schoolbestuur of samenwerkingsverband passend onderwijs een aanvraag. Aanvragen van individuele docenten zijn niet mogelijk.
  • Het gaat om een project met een duidelijke voorbereiding, implementatie en follow-up.
  • De looptijd van het project is één tot twee jaar. Een project van bijvoorbeeld zestien maanden is dus ook mogelijk.
  • Je zorgt ervoor dat je school de resultaten van het project toepast en verspreidt.

Erasmus-accreditatie

Wist je dat een organisatie of instelling met een Erasmus-accreditatie niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk hoeft te onderbouwen? Lees hier meer over de aanvraag van een Erasmus-accreditatie. 

Meer weten?

Wil je meer weten? Ontdek in de Programme Guide Erasmus+ wat mogelijk is onder welke voorwaarden. Gebruik ook de School Education Gateway (SEG). Deze biedt een overzicht van relevante nascholingscursussen, geeft de mogelijkheden aan voor job shadowing en laat heel gerichte lesgeefopdrachten in het buitenland zien. Of leg contacten met scholen in andere landen via eTwinning en bereid je Mobiliteitsproject via de TwinSpace online voor.