Wat kun je in het primair en voortgezet onderwijs doen met Erasmus+?

Erasmus+ is het subsidieprogramma dat jou, je collega’s en je organisatie helpt om de kwaliteit van onderwijs naar een nog hoger plan te brengen. Wat kun je met Erasmus+ doen? Hoe weet je dat jouw organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie? Welke landen doen mee met Erasmus+? Je leest het op deze pagina.

Internationalisering

In het primair en voortgezet onderwijs deel je kennis met kinderen en jongeren. Zelf staan jij en je collega’s ook niet stil. Je wilt je blijven ontwikkelen. Daarvoor kun je gebruikmaken van het subsidieprogramma Erasmus+ voor primair en voortgezet onderwijs. Internationalisering wordt op die manier een onderdeel van je schoolbeleid. Jij, je collega’s, je leerlingen en je organisatie doen in het buitenland onderwijservaringen op die toegevoegde waarde hebben voor de eigen school. 

Drie actielijnen

Erasmus+ werkt daarbij via drie actielijnen: Mobiliteit (KA1), Strategische partnerschappen (KA2) en Beleidsontwikkeling (KA3).

  • Mobiliteitsprojecten

Een Mobiliteitsproject geeft je de mogelijkheid om voor maximaal twee maanden te leren of te werken in het buitenland. Wil je bijvoorbeeld vroeg vreemdetalenonderwijs op jouw school een boost geven? Volg dan een nascholingscursus in Engeland! Wil je weten hoe in Finland wordt gewerkt aan 21st century skills? Ga dan in Finland op een school meekijken! Lees hier meer over Mobiliteitsprojecten.

  • Strategisch partnerschap

Een project kan ook verder gaan dan alleen mobiliteit. Je kunt de eigen onderwijskwaliteit verbeteren door een strategisch partnerschap aan te gaan met andere scholen of organisaties in het buitenland. Is dit wat je zoekt? Lees hier meer over Strategisch partnerschappen.

  • Beleidsontwikkeling

Erasmus+ stimuleert daarnaast activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling binnen het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een zogeheten 'centrale actie' en subsidie hiervoor kan alleen aangevraagd worden bij het Uitvoerend Agentschap EAC in Brussel. 

Handige tools en websites

Hieronder vind je een aantal handige tools die je verder kunnen helpen bij het opzetten van een project Erasmus+:

  • School Education Gateway

Heel informatief voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals is de School Education Gateway (SEG). Hier lees je veel over de nieuwste trends binnen het Europese onderwijs. Je krijgt een overzicht van relevante Europese nascholingscursussen, maar je kunt ook online trainingen volgen. Je ziet welke nationale initiatieven zijn genomen binnen alle onderwijssectoren.  

  • eTwinning

eTwinning is de online community voor scholen in ruim dertig landen binnen en buiten Europa. Docenten en leerlingen kunnen via eTwinning samenwerken met collega’s en leerlingen in andere landen. 

  • Contactseminars

Wil je binnen Europa een partner vinden voor een veelbelovend project? Nationaal agentschappen Erasmus+ in heel Europa organiseren contactseminars voor (potentiële) deelnemers en stakeholders van het programma Erasmus+. Het doel daarvan? De samenwerking tussen verschillende organisaties binnen het onderwijs actief stimuleren. In onze Agenda zie je of er binnenkort zo'n seminar gepland staat.

Deelnemende landen

Alle 27 EU-lidstaten doen mee aan het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Niet alleen zij. Ook het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Let op: het aantal deelnemende landen verschilt per actielijn. Heb je een bepaald project in gedachten? Kijk dan in de Programme guide Erasmus+ welke landen kunnen meedoen aan jouw project.

Subsidie aanvragen

Je vraagt subsidie aan als vertegenwoordiger van een organisatie. Dat kan zijn een school, een schoolbestuur, een overheidsinstelling, een bedrijf of een andere instelling.

  • Mobiliteitsprojecten (KA101)

Aan Mobiliteitsprojecten kunnen alleen scholen meedoen. Een aanvraag moet worden ingediend door een school, een schoolbestuur of een samenwerkingsverband passend onderwijs.

  • School Exchange Partnerships (KA229)

Aan School Exchange Partnerships kunnen alleen scholen meedoen. 

  • Strategisch partnerschap (KA201)

Voor een Strategisch partnerschap zijn de mogelijkheden breder. Naast onderwijsinstellingen en -organisaties kunnen daaraan ook andere soorten organisaties meedoen zoals bedrijven en ngo’s. De resultaten van het project moeten ten goede te komen aan het primair en/of voortgezet onderwijs.

Duur

Je kunt een subsidie aanvragen voor een periode van één tot maximaal drie jaar. De subsidieduur is voor een Mobiliteitsproject anders dan voor een Strategisch partnerschap. Meer informatie hierover vind je onder het kopje 'Subsidieaanvraag' of in de Programme Guide Erasmus+.

Deadlines

Erasmus+ werkt met verschillende deadlines voor het aanvragen van subsidie voor Mobiliteitsprojecten en Strategische partnerschappen. Voor een Mobiliteitsproject kun je per selectieronde één aanvraag indienen. Voor een Strategisch partnerschap kun je in één selectieronde meerdere aanvragen doen.