Subsidiemogelijkheden Erasmus+ voor het primair en voortgezet onderwijs

Primair en voortgezet onderwijs

Wil je de kwaliteit van het primair of voortgezet onderwijs een boost geven? Vraag dan bij Erasmus+ subsidie aan voor allerlei projecten. Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het geeft je school de kans om samen te werken met andere (onderwijs)instellingen in Europa. Om een nascholingscursus te volgen in het buitenland. Om ideeën uit te wisselen met Europese collega’s. Of om samen innovaties te ontwikkelen die het onderwijs op jouw school verbeteren. Ontdek hier wat mogelijk is.

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het programma creëert mogelijkheden waardoor iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Een leven lang leren, ongeacht leeftijd of achtergrond. Om te zorgen dat internationalisering een onderdeel wordt van het schoolbeleid in het primair en voortgezet onderwijs. Erasmus+ biedt subsidiemogelijkheden binnen drie actielijnen:

Mobiliteit

Professionalisering van het personeel brengt een school verder. Daarom kun je als onderwijsprofessional voor maximaal twee maanden leren of werken in het buitenland. De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden jou die mogelijkheid.

Strategische partnerschappen

Als onderwijsorganisatie willen jij en je collega’s graag je blik verruimen. Dat kan door een strategisch partnerschap aan te gaan met andere scholen of organisaties in het buitenland.

Beleidsontwikkeling

Stilstaan is achteruitgaan. Daarom stimuleert Erasmus+ activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling op het gebied van primair en voortgezet onderwijs.

Projecten in 33 landen

Aan het Europese subsidieprogramma Erasmus+ doen alle 28 EU-lidstaten mee. Niet alleen zij. Ook IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië.. Let op: het aantal deelnemende landen verschilt per actielijn. Heb je een project in gedachten? Kijk dan in de Programme Guide Erasmus+ welke landen daaraan mee kunnen doen. 

Kansen

Erasmus+ heeft veel te bieden. Aan jou, je collega’s, je leerlingen en je organisatie. Professionele ontwikkeling voor de medewerkers. Maar ook projecten die leerlingen nog beter voorbereiden op de toekomst. Voor alle deelnemers biedt Erasmus+ een mooie kans om een ander Europees land te leren kennen. Je leert bijvoorbeeld een nieuwe taal. Je ziet hoe leerkrachten daar lesgeven. Hoe kinderen leren.

De connecties met andere Europese (onderwijs)instellingen kunnen ook andere kansen creëren. Zo kun je in contact komen met bedrijven, beleidsmakers, jeugdinstellingen en andere organisaties binnen en buiten Nederland. Het internationale imago geeft je instelling een onderscheidend karakter.

De gids voor schoolleiders is er om ideeën op te doen.

Lees meer over onze voorbeeldprojecten.

Vereisten

Je kunt alleen namens je onderwijsorganisatie subsidie aanvragen. Het project dat je in gedachten hebt, moet passen bij de doelstellingen die Erasmus+ nastreeft. En ook bij de thema’s die spelen in jouw onderwijspraktijk. Verder moet je ervoor zorgen dat het project van jouw onderwijsorganisatie aansluit bij de Europese onderwijsprojecten. 

Prioriteiten

Om invulling te geven aan beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+ heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ in afstemming met het ministerie van OCW en diverse stakeholders 'inclusie' en 'professionalisering' benoemd als prioriteiten. Deze prioriteiten zijn zowel op Europees als nationaal niveau van belang voor het onderwijs.

Wat kun jij doen?

Wil je met een mooi project werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling, die van je collega’s, leerlingen en/of organisatie? Beantwoordt dat project aan de vereisten van Erasmus+? Vraag dan subsidie aan voor een mobiliteitsproject, een strategisch partnerschap of voor beleidsontwikkeling. Klik op de links voor meer informatie. Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact met ons op, we staan altijd voor je klaar.