VET Mobility Charter

Middelbaar beroepsonderwijs

Internationalisering staat bij jouw mbo-instelling hoog aangeschreven, zowel in beleid als in praktijk. Door het kwaliteitskeurmerk VET Mobility Charter heeft je school makkelijker toegang tot subsidies van Erasmus+. Lees op deze pagina hoe dat werkt.

Kwaliteitskeurmerk

De VET Mobility Charter is het kwaliteitskeurmerk dat mbo-instellingen krijgen toegekend wanneer zij over een bewezen kwaliteit beschikken en wanneer zij internationalisering in de brede zin hebben ingebed in hun onderwijsbeleid. De kwaliteit van een internationale mobiliteit wordt medebepaald door een goede voorbereiding en begeleiding. Instellingen met een VET Mobility Charter worden gemonitord op kwaliteit.

Leestip!

Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training interviewde 40 bestuurders en directeuren over hun ervaringen met de inbedding en de organisatorische infrastructuur van internationalisering in het mbo.

In de publicaties Internationalisering gaat verder dan het buitenland (2018) en Internationalisering in het mbo wordt volwassen (2019) wordt dieper ingegaan op hoe mbo-instellingen de afgelopen jaren de transitie hebben gemaakt van incidentele naar structurele aandacht voor internationalisering.

Overzicht toekenningen VET Mobility Charter 

Op de volgende pagina vind je een overzicht van de mbo-instellingen in Nederland die in het bezit zijn van de VET Mobility Charter.

Let op: voor de Call 2020 is het helaas niet mogelijk om een VET Mobility Charter aan te vragen.