VET Mobility Charter

Middelbaar beroepsonderwijs

Internationalisering staat bij jouw mbo-instelling hoog aangeschreven, zowel in beleid als in praktijk. Door het kwaliteitskeurmerk VET Mobility Charter aan te vragen, krijgt je school makkelijker toegang tot subsidies van Erasmus+. Lees op deze pagina hoe dat werkt.

Kwaliteitskeurmerk

De VET Mobility Charter is het kwaliteitskeurmerk dat mbo-instellingen krijgen toegekend wanneer zij over een bewezen kwaliteit beschikken en wanneer zij internationalisering in de brede zin hebben ingebed in hun onderwijsbeleid. De kwaliteit van een internationale mobiliteit wordt medebepaald door een goede voorbereiding en begeleiding. Instellingen met een VET Mobility Charter worden gemonitord op kwaliteit.

Komt jouw instelling in aanmerking?

De instelling waar jij werkt, kan een VET Mobility Charter aanvragen. Deze wordt beoordeeld op:

  • de relevantie en de kwaliteit van de opgedane ervaring in mobiliteitsprojecten; we brengen bij onze beoordeling die criteria in relatie tot de doelstellingen van de Charter;
  • de relevantie van de internationaliseringsstrategie van je instelling; hierbij letten we ook op de ontwikkelingen in die strategie en op de ontwikkelingen in mobiliteit in het bijzonder;
  • de organisatie van internationalisering en kwaliteitsmanagement binnen je instelling.

Wat kun je met de VET Mobility Charter?

Is je instelling in het bezit van de VET Mobility Charter, dan heeft dat voordelen. We noemen er een aantal van:

  • Met de charter kan jouw instelling zich prachtig profileren naar studenten, medewerkers en partners in de regio en in het buitenland. 
  • Met de charter krijgt je instelling makkelijker toegang tot de subsidies voor mobiliteitsprojecten in het mbo. 
  • De aanvraag voor een subsidie is met een charter eenvoudiger. Dat scheelt je veel werk tot en met 2020.

Let op: alleen het bezit van de charter biedt nog geen absolute garantie dat je instelling een subsidie krijgt. Ook instellingen zonder VET Mobility Charter kunnen altijd nog een subsidie voor internationale mobiliteit aanvragen.

Laat je inspireren door de brochure 'Internationalisering gaat verder dan het buitenland'.

Hoe kun je de VET Mobility Charter aanvragen?

Eenmaal per jaar kun je de VET Mobility Charter aanvragen. In de Call for proposals staat precies beschreven aan welke voorwaarden de instelling moet voldoen.