Erasmus+ subsidieert Strategische partnerschappen voor het mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

Door samen te werken met buitenlandse partners kun je je kennis en ervaring delen en leren van anderen. Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt de mogelijkheid om een Strategisch partnerschap aan te gaan met andere Europese (onderwijs)organisaties. Zo kun je samen vraagstukken oplossen op het gebied van opleiding en ontwikkeling op het niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Ontdek op deze pagina wat mogelijk is.

Wat zijn Strategische partnerschappen?

Strategische partnerschappen zijn samenwerkingsprojecten tussen organisaties in Europa. In zo’n partnerschap kun je samen met andere Europese (onderwijs)organisaties komen tot innovatieve oplossingen en/of goede voorbeelden uitwisselen. 

Uitwisseling

Ben je nieuw in het programma of betreft het een vrij nieuw partnerschap of onderwerp, dan is het uitwisselen van goede voorbeelden (exchange of good practices) een goede start. 

Innovatie

Een partnerschap gericht op innovatie biedt de mogelijkheid om budget aan te vragen voor het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en vernieuwende producten (intellectual outputs) en voor het organiseren van een kennisverspreidingsevent. Een partnerschap gericht op uitwisseling van good practices kent deze mogelijkheid niet. 

Focus

De strategische samenwerkingen die Erasmus+ subsidieert, komen ten goede aan:

 • het schoolonderwijs;
 • het beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen;
 • het hoger onderwijs;
 • de volwasseneneducatie;
 • jongerenorganisaties. 

Onderwijs-overheid-bedrijfsleven

Erasmus+ stimuleert een brede samenwerking binnen de driehoek onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Die samenwerking leidt ertoe dat zaken vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Dit kan leiden tot integrale oplossingen voor vraagstukken op het gebied van opleiding en ontwikkeling.

Effecten

Waartoe kan een Strategisch partnerschap leiden? We noemen een aantal effecten:

 • onderwijsinnovatie en -verbetering;
 • meer samenhang tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven;
 • een betere synergie tussen sectoren;
 • meer interactie in praktijk, onderzoek en beleid.

Voorbeelden

Met een Strategisch partnerschap kunnen openbare, particuliere en niet-gouvernementele organisaties veel activiteiten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • uitwerken van vernieuwende methoden plus het testen en toepassen ervan;
 • zorgen voor erkenning van kennis, vaardigheden en bekwaamheden;
 • vergroten van de toegankelijkheid van het onderwijs. Dit betekent onder meer: gehandicapten en mensen met bijzondere behoeften ondersteunen in het onderwijs en bij de overgang naar het beroepsleven;
 • bevorderen van gelijke rechten, diversiteit en inclusie;
 • bijdragen aan integratie van migranten.

Praktische informatie

 • wie kan deelnemen: elke organisatie, actief op het gebied van onderwijs;
 • aantal: minimaal drie organisaties uit drie verschillende programmalanden;
 • duur: één tot drie jaar;
 • budget: maximaal 150.000 euro per project per jaar.

Tip

Check de roadmap: een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van strategische partnerschappen. Deze folder is gratis op te vragen via mbo-ve@erasmusplus.nl