Sport

Middelbaar beroepsonderwijs

Sportactiviteiten

Als vertegenwoordiger van een sportorganisatie kun je via het subsidieprogramma Erasmus+ gaan samenwerken met andere organisaties in de sportsector of daarbuiten. Breng daar jouw innovatieve ideeën en praktijken voor sport en lichaamsbeweging over. Benut de kansen om van elkaar te leren. Dat kan tijdens kleine of grote sportactiviteiten die je samen organiseert, op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau. 

Doel

Met dit subsidieprogramma willen we de samenwerking tussen Europese sportorganisaties versterken. Samen kunnen zij de integriteit in de sport waarborgen en fair play promoten. Erasmus+ ondersteunt ook activiteiten op het terrein van good governance. Verder doen we er veel aan om gelijke mogelijkheden voor iedereen te ontwikkelen om lekker te gaan sporten.

Voorbeelden

Via Erasmus+ kun je kleine, maar ook grootschalige sportevenementen organiseren zonder winstoogmerk. 

Waar moet ik zijn?

Projecten in het kader van sport vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Lees meer over deze projecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA