Erasmus+ biedt professionals in het mbo kansen voor mobiliteit

Middelbaar beroepsonderwijs

Leer van je Europese collega’s hoe zij het onderwijs aan hun studenten inrichten. Maak kennis met de internationale wereld door tijdelijk te werken of mee te lopen bij een organisatie in een ander land in Europa. Bij Erasmus+ kan je mbo-instelling subsidie aanvragen voor lesgeven of werken in het buitenland of om jou te laten leren bij een school of bedrijf in het buitenland. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden.

Doel

Ga je als docent of andere mbo-professional tijdelijk werken of meelopen in het buitenland, dan verbreed je je blikveld. Je maakt kennis met andere ideeën en opvattingen. Je ontwikkelt je persoonlijk, bijvoorbeeld doordat je flexibeler en meer open minded wordt. Daarnaast zie je hoe onderwijs in andere Europese landen is ingericht. Je vergroot je kennis, bijvoorbeeld op het gebied van pedagogiek of didactiek. Met een buitenlandervaring verbeter je je competentie om te doceren. Je maakt kennis met andere manieren van lesgeven. Dit alles zorgt ervoor dat jij je verder kunt ontwikkelen als internationaal onderlegde onderwijsprofessional. 

Internationaler

De Europese Commissie vindt het belangrijk dat het onderwijs in Europa internationaler wordt. Dat verschillende Europese onderwijsvormen integreren. Door te leren van elkaar verhoog je met elkaar de kwaliteit van onderwijs op een internationaal niveau. Op die manier sluit het mbo beter aan op de globaliserende samenleving en de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. 

Voorbeelden

Bij Erasmus+ kun je subsidies aanvragen voor projecten die de mobiliteit van professionals in het middelbaar beroepsonderwijs vergroten. Zo kun je bijvoorbeeld meelopen met een Europese collega. Tijdens zo’n job shadowing ervaar je hoe onderwijs in een ander land wordt ingericht. Je kunt ook zelf lesgeven en kennismaken met de taal en cultuur van buitenlandse studenten. Ook voor het geven van een training of het bezoeken van een bedrijf in een ander land kun je bij Erasmus+ subsidie aanvragen.

Duur

De uitwisseling voor professionals duren minimaal twee dagen tot maximaal twee maanden (exclusief reisdagen).