Erasmus+ ondersteunt de internationale mobiliteit van mbo-studenten

Middelbaar beroepsonderwijs

Leren dat de wereld groter is dan waar je vandaan komt. Kennismaken met andere landen en culturen en je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Door te studeren of stage te lopen in een ander Europees land verrijken studenten hun studietijd. Als mbo-instelling vraag je hiervoor subsidie aan bij Erasmus+. Op deze pagina informeren we je over de mogelijkheden.

Doel

Buitenlandervaring opdoen tijdens een studie op een mbo-instelling. Door stage te lopen of te studeren in een internationale omgeving verbeteren studenten hun culturele, taal- en vakvaardigheden. Ze moeten zich aanpassen aan een onbekende omgeving en leren daardoor flexibel te zijn. Ze maken kennis met andere ideeën en opvattingen. Hiermee vergroot hun blikveld en staan ze open voor nieuwe ontwikkelingen. En dat vergroot weer hun kansen op de arbeidsmarkt.

Erasmus+ biedt subsidie voor de internationale mobiliteit van studenten. Zodat zij zich breed internationaal kunnen ontwikkelen. De Europese Commissie vindt het belangrijk om de Europese landen meer te laten samenwerken. Europese integratie begint bij de opleiding van studenten. 

Voorbeelden

Via het subsidieprogramma van Erasmus+ kunnen studenten kiezen in welk Europees land ze tijdelijk willen studeren. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een mbo-instelling waar naast studie- ook werkplekken worden aangeboden. Stage lopen ze bij een groot Europees bedrijf zoals Peugeot of een overheidsinstelling zoals het Europees Parlement. Het is wel belangrijk dat ze een studieplek kiezen op hun eigen niveau. Of een relevante werkplek die goed aansluit bij de vaardigheden die ze in Nederland hebben opgedaan. 

Duur

Een mobiliteitsproject van Erasmus+, zoals een stage of een studie in een ander Europees land, duurt 12 tot 24 maanden. Er zijn ook korte uitwisselingen mogelijk. Deze hebben een looptijd van minimaal 2 weken en maximaal 12 maanden.