Volop mogelijkheden Erasmus+ voor het mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je verbonden aan een mbo-instelling? Als docent of als student? Wil je werken aan je persoonlijke ontwikkeling en buitenlandervaring opdoen? Jouw school kan bij Erasmus+ subsidie aanvragen voor allerlei projecten die jou daarin financieel ondersteunen. Denk aan internationale mobiliteit en internationale samenwerking. Op deze pagina informeren we jou daar graag over.

Internationale mobiliteit 

Studenten

Ben je student op een mbo-instelling en wil je buitenlandervaring opdoen? Ga dan naar je afdelingsleider of studiecoördinator om bij Erasmus+ subsidie aan te vragen voor studeren of stagelopen in een ander Europees land. Je verbetert hiermee je culturele en taalvaardigheden. En daarmee vergroot je je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Lees wat de mogelijkheden voor jou zijn op het gebied van mobiliteit voor studenten.

Docenten en professionals

Ook als docent of professional in het middelbaar beroepsonderwijs kun je subsidie laten aanvragen in het kader van internationale mobiliteit. Je kunt je vaardigheden en kennis vergroten door te gaan werken of lesgeven in een Europees bedrijf of onderwijsinstelling. Ontdek wat de mogelijkheden zijn op het gebied van mobiliteit voor professionals.

Jongeren tot 30 jaar

Ben je tussen de 13 en 30 jaar oud? Ook dan biedt Erasmus+ interessante projecten aan. Met een jongerenuitwisseling leer je leeftijdgenoten kennen uit andere Europese landen. Door deze ontmoetingen leer je elkaars achtergronden en cultuur kennen en ontwikkel je een internationale blik. Kijk welke mogelijkheden er voor jou zijn op het vlak van jongerenuitwisseling.

Kwaliteitskeurmerk voor mbo-instellingen

Tot slot biedt Erasmus+ ook mogelijkheden voor mbo-instellingen om zich aan te sluiten bij de VET Mobility Charter. Dit is een kwaliteitskeurmerk waarmee wordt aangegeven hoezeer het internationaliseringsbeleid is ingebed in je organisatie. Hiermee kan de mbo-instelling waar je werkt bijvoorbeeld haar stagebeleid effectief inrichten. Lees meer over de VET Mobility Charter.

Internationale samenwerking 

Strategisch partnerschap

Door samen te werken op internationaal gebied kun je als professional van een mbo-instelling bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs. Erasmus+ ondersteunt dat graag financieel. Je kunt daarom een subsidie aanvragen voor een strategische partnerschapp met Europese instellingen. In zo’n partnerschap kun je samen vraagstukken oplossen op het gebied van opleiding en ontwikkeling. 

Sector skills alliances

Ook kun je subsidie aanvragen voor sector sector skills alliances. Dit zijn projecten waarin je samenwerkt met Europese bedrijven. In zo’n allianceontdek je wat het bedrijfsleven in deze tijd verlangt van (toekomstige) professionals. Met die kennis kun je het curriculum van je school beter aan laten sluiten bij de skills die de sector vraagt.

Beleidsontwikkeling

Ook voor het ontwikkelen van beleid kun je bij Erasmus+ terecht. Want door samen te werken met internationale partners leer je van elkaar en ontwikkel je innovatief beleid.

Samenwerken in sport

Erasmus+ stimuleert de samenwerking op het gebied van sport. We doen dat door grootschalige, maar ook kleine sportevenementen te organiseren, waarbij internationale uitwisseling plaatsvindt.