Subsidiemogelijkheden Erasmus+ voor het mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

Je bent een kosmopoliet en ziet kansen in globalisering. Je wilt je blijven ontwikkelen, het liefst buiten de landsgrenzen. Erasmus+, het Europese subsidieprogramma, biedt voor iedereen uit het middelbaar beroepsonderwijs volop mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken. Maak kennis met andere culturen, werk samen met Europese collega’s en sta open voor de wereld. Erasmus+, voor grensoverschrijdende denkers en doeners.

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van onderwijs, jeugd en sport. Het idee is om iedereen die leert of werkt binnen Europa de kans te geven zich internationaal te ontwikkelen. Europa is een unie waarin gewerkt en geleefd wordt. De Europese Commissie vindt het daarom belangrijk dat zo veel mogelijk culturen met elkaar in contact komen. Met Erasmus+ leer ook jij internationaal te denken en samen te werken. 

Een leven lang leren

Erasmus+ is er voor iedereen die een leven lang wil leren. Voor jou, je collega’s en je studenten. Het subsidieprogramma van de Europese Commissie biedt uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren. Met Erasmus+ bied je de studenten een prachtige kans om zich nog beter voor te bereiden op een maatschappij die steeds verder globaliseert. Met Erasmus+ krijgen jij, je collega’s en je studenten de kans om een ander Europees land te leren kennen: een andere taal, een andere cultuur en een andere manier van leren en lesgeven.

Mogelijkheden

Het subsidieprogramma Erasmus+ biedt verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden hebben we ingedeeld in de drie actielijnen Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling. De actielijn Mobiliteit heeft allerlei projecten waarmee je in het buitenland kunt gaan leren of werken. Je kunt ook subsidie aanvragen voor projecten binnen de actielijn Strategische partnerschappen en daarmee internationale samenwerkingen aangaan in de onderwijs- en jeugdsector. Met de actielijn Beleidsontwikkeling stimuleert Erasmus+ innovatief beleid.

En wist je dat een organisatie of instelling met een Erasmus-accreditatie niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk hoeft te onderbouwen? Lees hier meer over de aanvraag van een Erasmus-accreditatie. 

Prioriteiten

Om invulling te geven aan beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+ heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ in afstemming met het ministerie van OCW en diverse stakeholders 'inclusie' en 'professionalisering' benoemd als prioriteiten. Deze prioriteiten zijn zowel op Europees als nationaal niveau van belang voor het onderwijs.

Lees ook de brochures Internationalisering gaat verder dan het buitenland (2018) en Internationalisering in het mbo wordt volwassen (2019), waarin dieper wordt ingegaan op hoe mbo-instellingen de afgelopen jaren de transitie hebben gemaakt van incidentele naar structurele aandacht voor internationalisering.

Lees veel meer over: