Erasmus+ biedt subsidies voor verschillende soorten organisaties

Meerdere sectoren

Je ziet hoe de wereld steeds kleiner wordt. Dat biedt kansen om je óók buiten de eigen landsgrenzen te blijven ontwikkelen. Erasmus+, het Europese subsidieprogramma onderwijs, jeugd en sport, biedt volop mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken. Maak kennis met andere culturen, werk samen met Europese collega’s en verbreed je horizon. Erasmus+, voor grensoverschrijdende denkers en doeners.

Erasmus+: een leven lang leren

Erasmus+ wil iedereen die leert of werkt binnen Europa de kans geven zich internationaal te ontwikkelen. Europa is een unie waarin gewerkt en geleefd wordt. De Europese Commissie vindt het daarom belangrijk dat zo veel mogelijk culturen met elkaar in contact komen. Erasmus+ is er voor iedereen die een leven lang wil leren. Het subsidieprogramma van de Europese Commissie biedt uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren. 

Onderwijs-overheid-bedrijfsleven

Erasmus+ stimuleert een brede samenwerking binnen de driehoek onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Die samenwerking leidt ertoe dat zaken vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Dit kan leiden tot integrale oplossingen voor vraagstukken op het gebied van opleiding en ontwikkeling.

Mogelijkheden

Het subsidieprogramma Erasmus+ biedt verschillende mogelijkheden. Voor de subsidiemogelijkheden Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling kunnen ook organisaties van buiten de onderwijs- en jeugdsector subsidie aanvragen. Zolang de resultaten van je (internationale) project maar ten goede komen aan één van de sectoren binnen Erasmus+. 

Sectoren

Een subsidieaanvraag moet altijd bij één van de sectoren binnen het programma van Erasmus+ worden ingediend. Bedenk dus met welke sector je zou willen samenwerken en lees alles over de verschillende mogelijkheden binnen die sector. Als organisatie van buiten de onderwijs- en jeugdsector kun je alleen subsidie aanvragen binnen de actielijn Strategische partnerschappen en de actielijn Beleidsontwikkeling. 

Lees veel meer over: