Strategische Partnerschappen

Jeugd & jongerenwerk

Bij Erasmus+ Jeugd is het mogelijk subsidie aan te vragen voor Strategische Partnerschappen. Dit zijn gelijkwaardige samenwerkingen tussen jongerenwerkorganisaties en andere organisaties. Denk aan samenwerking met andere jongerenwerkorganisaties, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. We onderscheiden verschillende soorten partnerschappen: gericht op innovatie van werkmethoden en uitwisseling van praktijkvoorbeelden. Lees er alles over op deze pagina.

In het nieuwe programma, vanaf 2021, zal deze subsidielijn in een iets andere vorm terugkomen. De mogelijkheden om aan te vragen blijven dus bestaan, maar er zullen enkele verschillen zijn. Op dit moment is nog niet precies bekend wat deze gaan zijn. Houd de website en onze nieuwsbrief in de gaten voor updates.

Wat zijn Strategische Partnerschappen?
Door middel van Strategische Partnerschappen kan jouw organisatie langdurig samenwerken met andere organisaties die met jongeren werken en daarbuiten. Om samen innovatieve praktijken te ontwikkelen, te delen en samen verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om goede voorbeelden uit het werkveld te delen. Of om het belang van het jongerenwerk zichtbaar te maken.


Innovatie en uitwisseling
Innovatieve (werk)methodes ontwikkelen, onderbouwen en verspreiden: dat is de bedoeling van samenwerkingsprojecten op het gebied van innovatie. Deze projecten zijn toegankelijk voor alle sectoren zoals onderwijs, training en jeugd. Heeft het project de meeste impact op het jongerenwerk, vraag dan subsidie aan bij Erasmus+ Jeugd.

De uitwisseling van praktijkvoorbeelden heeft verschillende doelen. Denk aan netwerken ontwikkelen en versterken, ideeën en praktijkvoorbeelden delen en vergelijken, capaciteit vergroten en opereren buiten de eigen grenzen. Tijdens een project kunnen de deelnemers ook een product ontwikkelen, de zogenoemde intellectual outputs. In alle gevallen verwachten we van deelnemers dat ze de projectresultaten delen met andere professionals en belanghebbende organisaties. 


Internationale jongereninitiatieven
Deze optie zal in het nieuwe programma 2021-2027 niet meer bestaan. Het is dus niet meer mogelijk om voor dit onderdeel nog een subsidieaanvraag in te dienen.


Wat is het doel?
Strategische Partnerschappen hebben verschillende doelen. Deze samenwerkingen gericht op innovatie en uitwisseling focussen op het versterken van jongerenwerk in Europa. 

Kenmerken van Strategische partnerschappen:

  • gelijkwaardige samenwerking;
  • vernieuwing en ontwikkeling van jongerenwerk in Europa;
  • uitwisseling en onderbouwing van goede praktijkervaringen;
  • projectresultaten worden gedeeld met en hebben impact op het jongerenwerk;
  • de ontwikkeling van methodieken en concrete producten (webplatform, toolbox en/of handboek); 
  • onderzoek (optioneel).


Praktische informatie

Duur            

Minimaal 6 en maximaal 36 maanden.

Deelnemers         

De omvang varieert van vrij eenvoudig tussen kleine organisaties tot geavanceerd en grootschalig.

De deelnemers komen uit minimaal twee jongerenwerkorganisaties, overheden of sociale ondernemingen uit twee Programmalanden van Erasmus+. Organisaties uit Partnerlanden kunnen meedoen als hun bijdrage onmisbaar en van meerwaarde is. 


Wie kan er aanvragen?
(Jongerenwerk)organisaties, scholen, (non-profit) bedrijven, sociale ondernemingen, informele jongerengroepen mogen aanvragen. Heeft het project de meeste impact op het jongerenwerk, vraag dan subsidie aan bij Erasmus+ Jeugd.