Jongerenuitwisseling

Jeugd & jongerenwerk

Eén van de projecten die je kunt opzetten voor en met jongeren, is een jongerenuitwisseling. Hierbij leren 13 tot 30-jarigen uit verschillende Europese landen elkaars achtergrond en cultuur kennen. Daarnaast leren ze van elkaars ervaringen. Een leerzame en onvergetelijke activiteit.

Wat is een jongerenuitwisseling?
Bij een jongerenuitwisseling leren jongeren uit ten minste twee verschillende landen elkaar kennen. Ze leven en leren samen gedurende minimaal 5 en maximaal 21 dagen. Ondersteund door groepsleiders, doen de deelnemers mee aan een gezamenlijk, interactief programma. Dit programma bestaat uit onder andere workshops, oefensessies, debatten, rollenspellen, simulaties en buitenactiviteiten. Jongeren zijn actief betrokken vanaf het begin van het project . Ze ontwikkelen vaardigheden door middel van niet-formeel leren

Een uitwisselingsproject biedt een veilige leeromgeving die van grote meerwaarde kan zijn voor jongeren. Ze ontwikkelen er competenties, vaardigheden en talenten. Daarnaast biedt een jongerenuitwisseling een kader om van gedachten te wisselen en te leren over onderwerpen zoals inclusie, diversiteit en solidariteit. Door de relatief korte duur en passende begeleiding is het ook geschikt voor deelnemers in achterstandssituaties. 

Wat is het doel? 
Het doel van een jongerenuitwisseling is dat de deelnemers:

  • nieuwe vaardigheden en competenties ontwikkelen;
  • in contact komen met nieuwe culturen, gebruiken en levenswijzen, zodat ze van elkaar én intercultureel leren;
  • bewuster worden van maatschappelijk relevante onderwerpen;
  • een sterker gevoel krijgen voor waarden als solidariteit, democratie en vriendschap.
     

Praktische informatie

Duur 

Minimaal 5 en maximaal 21 dagen (aaneengesloten, exclusief reisdagen).

Voorbereiding        

De voorbereiding en uitvoering zijn vrijwillig en buiten schooltijd. Om de uitwisseling goed voor te bereiden samen met de partner(s) en jongeren, kun je voorafgaand van de uitwisseling een voorbereidend planningsbezoek opnemen in de aanvraag.

Deelnemers        

  • minimaal 16 en maximaal 60 jongeren tussen de 13 en 30 jaar;
  • minimaal 4 jongeren per groep;
  • minstens 1 groepsleider per nationale groep;
  • twee of meer organisaties uit EU-lidstaten en aangrenzende Partnerlanden.


Let op, de volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie: academische studiereizen, toerisme, festivals, vakantiereizen, concerttournees en uitwisselingsactiviteiten met winstoogmerk.