Bijeenkomsten tussen jongeren en beleidsmakers

Jeugd & jongerenwerk

Wil jij dat jongeren in gesprek gaan over hun jeugdbeleid? Ben je benieuwd wat zij er zelf van vinden en hen betrekken bij belangrijke thema’s om zo het beleid passender te maken. Vraag dan subsidie aan voor een bijeenkomst waarbij jongeren en beleidsmakers de dialoog aangaan.

Wat zijn bijeenkomsten tussen jongeren en beleidsmakers?
Erasmus+ Jeugd stimuleert het contact tussen jongeren en beleidsmakers. Daarom subsidiëren we bijeenkomsten waarbij deze twee groepen met elkaar in gesprek gaan over thema’s binnen het jeugdbeleid. Oftewel een gestructureerde dialoog. Dit kan bijvoorbeeld gaan over jeugdwerkloosheid, jongerenwerk en jongereninspraak. 

Voorbeelden van bijeenkomsten zijn conferenties, debatten, consultaties en evenementen. Jongeren kunnen hierbij hun stem laten horen. Door bijvoorbeeld standpunten, voorstellen en aanbevelingen te formuleren krijgen ze meer inspraak in het jeugdbeleid. Dit kan op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau plaatsvinden. Daarnaast krijgen beleidsmakers op deze manier inzicht in de belevingswereld van hun doelgroep. Het is belangrijk dat de resultaten uit deze bijeenkomsten direct toepasbaar zijn voor de betrokken organisaties.

Wat is het doel?
Deze bijeenkomsten zijn van meerwaarde voor jongeren én beleidsmakers. 

Voor jongeren:

  • De bijeenkomsten zorgen voor een actieve participatie van jongeren in de democratie;
  • Jongeren worden betrokken en hebben inspraak in het jeugdbeleid;
  • Er is meer contact tussen jongeren en beleidsmakers.


Voor beleidsmakers:

  • De bijeenkomsten geven beleidsmakers meer inzicht in de belevingswereld van de doelgroep;
  • De resultaten van de bijeenkomsten zijn van invloed op de besluitvorming;
  • De bijeenkomsten bevorderen het debat over belangrijke thema’s.


Praktische informatie

Duur            

Minimaal 3 en maximaal 24 maanden.

Deelnemers        

  • Minimaal 30 jongeren tussen de 13 en 30 jaar;
  • jeugdbeleidsmakers of -experts.


Wie kan er aanvragen:
De subsidie voor bijeenkomsten tussen jongeren en beleidsmakers kan onder andere worden aangevraagd door jongerenorganisaties, koepelorganisaties van het jongerenwerk of overheidsinstanties.