Wat kan ik doen met het subsidieprogramma Erasmus+ Jeugd?

Jeugd & jongerenwerk

Vindt jouw organisatie het belangrijk dat jongeren regie over hun leven krijgen en houden? Wil jij je inzetten voor de ontwikkeling van deze doelgroep? Bij Erasmus+ Jeugd kun je subsidie aanvragen voor diverse projecten die een verandering teweegbrengen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ons subsidieprogramma bestaat uit drie actielijnen: Mobiliteit, Samenwerking en Beleidsontwikkeling. Op deze pagina leggen we je uit wat dat betekent.

Mobiliteit
Erasmus+ Jeugd biedt allereerst subsidie op het gebied van mobiliteit. Jongeren kunnen hiermee hun wereld verbreden, kennismaken met andere landen en culturen, hun grenzen verleggen en zo hun kansen vergroten. Bijvoorbeeld via jongerenuitwisselingen.

Hiernaast verleent Erasmus+ Jeugd ook subsidie voor de professionele ontwikkeling van jeugd- en jongerenwerkers. Denk hierbij aan subsidie voor het organiseren van trainingen of netwerkactiviteiten en voor het deelnemen aan trainingen.

Samenwerking
Ook verstrekken we subsidie voor Europese samenwerkingsprojecten. Dit zijn strategische partnerschappen tussen Europese organisaties die betrokken zijn bij jongeren. Deze strategische partnerschappen dragen bij aan kwaliteitsverbetering en innovatie van het jongerenwerk. En die kwaliteitsverbetering is dan weer terug te zien op verschillende niveaus: niet alleen binnen organisaties op Europees niveau, maar ook op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Europese samenwerking zorgt ervoor dat onderwijs, jongerenwerk, jeugdzorg, de arbeidsmarkt en de samenleving elkaar aanvullen en versterken.

Beleidsontwikkeling
Verder kun je bij Erasmus+ Jeugd subsidie aanvragen voor beleidsontwikkelingsprojecten. Zoals bijeenkomsten tussen jongeren en beleidsmakers. Deze bijeenkomsten zorgen voor een dialoog waarbij deelnemers ervaringen en kennis uitwisselen en het jeugdbeleid samen vormgeven. Deze bijeenkomsten kunnen op Europees niveau plaatsvinden, maar ook binnen Nederland en op lokaal niveau. Zolang er maar sprake is van een daadwerkelijke dialoog tussen jongeren en beleidsmakers.

Training en ontwikkeling
Naast subsidieverstrekking voor Mobiliteit, Samenwerking en Beleidsontwikkeling, organiseren wij ook (inter)nationale trainingen, seminars en studiebezoeken. Hiermee brengen we jongerenwerkers met elkaar in contact. We trainen jongerenwerkers om hun vaardigheden en competenties te versterken op de belangrijke thema’s van Erasmus+ Jeugd, waardoor de kwaliteit van het jeugd- en jongerenwerk wordt verhoogd.

Wie mag subsidie aanvragen?
Subsidieaanvragen kunnen alleen namens een organisatie of groep jongeren worden gedaan, niet rechtstreeks door jou persoonlijk. Meer informatie hierover vind je in de Programme Guide Erasmus+.

Wat kan ik doen?
Wil je werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling of aan die van je doelgroep? Ga dan aan de slag met één van bovenstaande projecten en vraag subsidie aan bij Erasmus+ Jeugd. Of neem deel aan een training.