#9. Ruimte en participatie voor iedereen

Jeugd & jongerenwerk

Het versterken van de democratische participatie en autonomie van jongeren en zorgen voor speciale ruimten voor jongeren in alle geledingen van de maatschappij.

Achtergrond: jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de besluitvormingsĀ­processen die hen aangaan, hoewel hun betrokkenheid van cruciaal belang is voor de democratie. Zij moeten toegang krijgen tot fysieke ruimten in hun gemeenschappen ter ondersteuning van hun persoonlijke, culturele en politieke ontwikkeling.

Streefdoelen

  • Ervoor zorgen dat jongeren terdege invloed kunnen uitoefenen in alle geledingen van de samenleving en van de besluitvormingsprocessen, vanaf het bepalen van de agenda tot en met uitvoering, monitoring en evaluatie via op jongeren afgestemde en toegankelijke mechanismen en structuren, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de beleidsmaatregelen op de behoeften van jongeren inspelen;
  • Zorgen voor gelijke toegang tot de dagelijkse besluitvorming voor alle jongeren met verschillende achtergronden;
  • Verhogen van jongerenparticipatie en aldus van de gelijke jongerenvertegenwoordiging in het verkiezingsproces en in gekozen organen en andere besluitvormende organen op alle niveaus van de samenleving;
  • Zorgen voor door jongeren geleide fysieke faciliteiten en infrastructuur die als ruimten voor jongeren worden gedefinieerd omdat zij autonoom, open en veilig, en toegankelijk voor iedereen zijn en professionele ondersteuning bieden voor de ontwikkeling en het waarborgen van kansen voor jongerenparticipatie;
  • Ervoor zorgen dat alle jongeren toegang hebben tot veilige virtuele op jongeren gerichte ruimten, die toegang tot informatie en diensten verstrekken, en ook mogelijkheden tot jongerenparticipatie bieden;
  • Zorgen voor een duurzame financiering, gemeenschappelijke erkenning en de ontwikkeling van kwaliteitsvol jeugdwerk ter versterking van jeugdorganisaties en hun rol bij inclusie, participatie en niet-formeel onderwijs;
  • Verstrekken van op jongeren afgestemde, relevante, uitgebreide informatie, die tevens is ontwikkeld door en met jongeren, teneinde jongerenparticipatie mogelijk te maken.