#8. Hoogwaardig leren

Jeugd & jongerenwerk

Het integreren en verbeteren van diverse leervormen voor jongeren zodat zij opgewassen zijn tegen de uitdagingen van het steeds veranderende leven in de 21e eeuw.

Achtergrond: onderwijs blijft cruciaal voor actief burgerschap, een inclusieve samenleving en inzetbaarheid. Daarom moeten we onze visie op onderwijs voor de 21e eeuw uitbreiden, met meer nadruk op overdraagbare vaardigheden, studentgericht leren en niet-formeel onderwijs om te komen tot een werkelijk gelijke en universele toegang tot hoogwaardig leren.

Streefdoelen

  • Garanderen van universele en gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs en een leven lang leren;
  • Ervoor zorgen dat alle jongeren toegang hebben tot adequaat gefinancierd niet-formeel onderwijs op alle niveaus, dat wordt erkend en gevalideerd;
  • Bevorderen van openheid en ondersteunen van de ontwikkeling van intermenselijke en interculturele vaardigheden;
  • Opzetten en uitvoeren van meer gepersonaliseerde, participatieve en coöperatieve leerlinggerichte methoden in elke stap van het onderwijsproces;
  • Waarborgen dat het onderwijs alle jongeren toerust met levensvaardigheden zoals financieel beheer en gezondheidsvoorlichting, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid;
  • Opnemen van methoden in formele en niet-formele onderwijsomgevingen waarmee de leerling persoonlijke vaardigheden kan ontwikkelen zoals kritisch en analytisch denken, creativiteit en leren;
  • Ervoor zorgen dat jongeren toegang hebben tot burgerschapsonderwijs zodat hun een grondige kennis wordt geboden over politieke stelsels, democratie en mensenrechten, die ook wordt bereikt via gemeenschapsgebaseerde ervaringen ter bevordering van actieve burgerparticipatie.